Ovulan 75 mcg, tabletki powlekane, 84 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Ovulan 75 mcg, tabletki powlekane, 84 szt

84,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na O

Lek Ovulan stosowany jest w celu zapobiegania ciąży.

Tabletki leku Ovulan zawierają małą ilość żeńskiego hormonu płciowego, progestagenu o nazwie dezogestrel. Z tego powodu lek Ovulan nazywany jest tabletką zawierającą tylko progestagen. W przeciwieństwie do złożonych tabletek antykoncepcyjnych, tabletki zawierające tylko progestagen nie zawierają estrogenu, drugiego żeńskiego hormonu płciowego. Mechanizm działania większości tabletek zawierających tylko progestagen przede wszystkim na zatrzymaniu migracji plemników przez kanał szyjki macicy. W przeciwieństwie do złożonych środków antykoncepcyjnych nie zawsze hamują one dojrzewanie komórki jajowej. Lek Ovulan różni się od innych tabletek zawierających tylko progestagen tym, że tak jak produkty złożone zwykle hamuje dojrzewanie komórki jajowej. W rezultacie lek Ovulan jest bardzo skutecznym środkiem antykoncepcyjnym. W odróżnieniu od produktów złożonych może być stosowany u kobiet nie tolerujących estrogenów i u kobiet karmiących piersią. Największą niedogodnością podczas stosowania leku Ovulan mogą być nieregularne krwawienia. Krwawienia mogą także wcale nie występować.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy poinformować lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek niepożądanych zmian w stanie zdrowia, zwłaszcza, jeżeli są one nasilone i długotrwałe oraz o zmianach w stanie zdrowia, które wydają się być spowodowane przyjmowaniem tabletek leku Ovulan.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić u stosujących lek Ovulan:

 • Często: Zmiana nastroju, obniżenie się popędu płciowego (libido), ból głowy, nudności, trądzik, ból piersi, miesiączkowanie nieregularne lub jego brak, zwiększenie masy ciała
 • Niezbyt często: Zakażenia pochwy, trudności w używaniu soczewek kontaktowych, wymioty, utrata włosów, bolesne miesiączkowanie, torbiel jajników, zmęczenie.
 • Rzadko: Wysypka, pokrzywka, bolesne sino-czerwone grudki skórne (rumień guzowaty) (są to zaburzenia skórne).  

Kiedy nie stosować leku Ovulan:

 • jeśli pacjentka ma uczulenie na dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • w przypadku występującej obecnie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa polega na powstawaniu zakrzepów blokujących żyły, np. w nogach (zakrzepica żył głębokich) lub w płucach (zatorowość płucna).
 • jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości żółtaczki (zażółcenie skóry) lub ciężkich chorób wątroby do czasu, gdy parametry czynności wątroby nie wrócą do normy.
 • W przypadku występujących obecnie lub w przeszłości nowotworów zależnych od hormonów płciowych (np. specyficznych rodzajów raka piersi).
 • jeśli u pacjentki występują krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie.

 

Przed rozpoczęciem stosowania Ovulanu należy omówić to z lekarzem.

 • występowanie obecnie lub w przeszłości raka piersi, 
 • występowanie nowotworu wątroby, ponieważ nie można wykluczyć potencjalnie szkodliwego działania leku Ovulan, 
 • występowaniu w przeszłości żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, 
 • występowaniu cukrzycy, 
 • występowaniu padaczki 
 • występowanie gruźlicy 
 • występowanie nadciśnienia tętniczego, 
 • występowanie obecnie lub w przeszłości ostudy (żółtobrązowe plamy barwnikowe na skórze, szczególnie twarzy); w tych przypadkach należy unikać promieniowania słonecznego lub promieniowania ultrafioletowego.

Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. 

Należy również poinformować lekarza innej specjalizacji lub lekarza stomatologa przepisującego inne leki (lub farmaceutę) o przyjmowaniu leku Ovulan. Mogą oni poinformować o ewentualnej konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcji (np. prezerwatyw) oraz czasu ich stosowania, a także czy konieczna jest modyfikacja stosowania przepisanego leku. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu: 

 • padaczki (np. primidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat, topiramat oraz fenobarbital), 
 • gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna),
 • zakażeń HIV (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz), 
 • zakażenia wirusem wątroby typu C (HCV) (np. boceprewir, telaprewir), 
 • innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina), 
 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan),
 • nastrojów depresyjnych (ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)), 
 • pewnych zakażeń bakteryjnych (np. klarytromycyna, erytromycyna), 
 • zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol), 
 • wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia), dusznicy lub niektórych zaburzeń rytmu serca (np. diltiazem).

Jeśli pacjentka przyjmuje leki lub leki ziołowe, które mogą zmniejszać skuteczność leku Ovulan, należy stosować także antykoncepcję mechaniczną. Ze względu na fakt, że wpływ innego leku na Ovulan może utrzymywać się do 28 dni po przerwaniu stosowania leku, konieczne jest stosowanie w tym czasie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej. Lekarz poinformuje o ewentualnej potrzebie zastosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych i czasie ich stosowania.

Stosowanie leku Ovulan jest przeciwskazane w ciąży lub gdy istnieje podejrzenie zajścia w ciążę. Lek Ovulan może być stosowany w trakcie karmienia piersią. Nie wpływa on na ilość lub jakość wydzielanego mleka.

Nie stwierdzono, aby lek Ovulan wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Doustne. Zgodnie z zaleceniami lekarza. 
 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ovulan: Nie zaobserwowano żadnego ciężkiego, szkodliwego działania po przyjęciu więcej niż jednej tabletki leku Ovulan jednocześnie. Mogą wystąpić nudności, wymioty oraz nieznaczne krwawienie z pochwy zarówno u kobiet, jak i u młodych dziewcząt. Należy zasięgnąć porady lekarza. Lek Ovulan, tak jak inne hormonalne środki antykoncepcyjne nie zapobiega zakażeniu wirusem HIV (AIDS) i innym chorobom przenoszonym drogą płciową.

Pominięcie zastosowania leku Ovulan:

 • Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi mniej niż 12 godzin, skuteczność tabletki jest zachowana. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a pozostałe przyjmować jak zazwyczaj. 
 • Jeżeli opóźnienie w przyjmowaniu tabletek wynosi więcej niż 12 godzin skuteczność tabletki może być zmniejszona. Im więcej zapomnianych tabletek tym większe jest ryzyko zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej tabletki. Należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą tabletkę, a pozostałe przyjmować jak zazwyczaj. Przez następne 7 dni należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji (np. prezerwatywa). Istnieje możliwość zajścia w ciążę w przypadku zapomnienia jednej lub więcej tabletek w pierwszym tygodniu stosowania, jeżeli w tygodniu poprzedzającym zapomnienie miał miejsce stosunek płciowy. Należy zasięgnąć porady lekarza.

Przerwanie stosowania leku Ovulan: Stosowanie leku Ovulan można przerwać w dowolnym momencie. Ochrona przed zajściem w ciążę kończy się z dniem zakończenia przyjmowania leku Ovulan.

Substancją czynną leku jest: dezogestrel (75 mikrogramów).

Ponadto lek zawiera: rdzeń tabletki: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, powidon K 30, kwas stearynowy, all-rac-α-Tokoferol (E 307), krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 400, talk, tytanu dwutlenek (E 171).

Ovulan zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Kupujący Ovulan, 75 mcg, tabl.powl.,84 szt
Kupowali również