Physiotens 0,4 mg, tabletki powlekane, 28 szt. (import równoległy InPharm - Litwa)


Zdjęcie podglądowe recepty

Physiotens 0,4 mg, tabletki powlekane, 28 szt. (import równoległy InPharm - Litwa)

50,55

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Physiotens jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia). 

Physiotens zawiera moksonidynę. Lek ten należy do grupy leków przeciwnadciśnieniowych. Działa poprzez rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Pomaga to obniżyć ciśnienie tętnicze krwi.

Jak każdy lek, lek Physiotens może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (występują u mniej niż 1 osoby na 10): bóle pleców, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, wysypka lub świąd, zaburzenia snu (bezsenność), uczucie senności (senność), nudności, biegunka, wymioty, zaburzenia trawienia (dyspepsja).

Nie należy stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na moksonidynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Physiotens,
  • jeśli u pacjenta występuje wolna częstość akcji serca spowodowana chorobą nazywaną „zespołem chorego węzła zatokowego” lub „blokiem przedsionkowo-komorowym II° i III°”,
  • jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca.

 

Physiotens zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeśli występuje nietolerancja lub brak możliwości trawienia niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Physiotens.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych ostatnio, również o tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach ziołowych. Physiotens może wpływać na działanie innych leków. Również inne leki mogą wpływać na działanie leku Physiotens. W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmowane są następujące leki:

  • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi,
  • leki stosowane w depresji takie jak imipramina lub amitryptylina,
  • leki uspokajające lub leki nasenne takie jak benzodiazepiny,
  • β-adrenolityki.

 

Nie należy pić alkoholu w czasie stosowania leku Physiotens. Physiotens może nasilać działanie alkoholu.

Przed zastosowaniem leku w czasie ciąży lub karmienia piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W czasie przyjmowania leku Physiotens może występować senność lub zawroty głowy. Jeśli wystąpią te objawy należy skontaktować się z lekarzem przed prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn.

Lek Physiotens należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest moksonidyna. Każda tabletka zawiera 0,4 mg moksonidyny. 

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, powidon, krospowidon, magnezu stearynian. Skład otoczki: hypromeloza, etyloceluloza, makrogol 6000, talk, żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.

Kupujący Physiotens 0.4, 0,4 mg, tabl.powl.,(i.row),InPh,Litwa, 28szt
Kupowali również