Pimafucort Krem, (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g, 15 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Pimafucort Krem, (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g, 15 g

Pimafucort to lek w postaci kremu do stosowania miejscowego, zalecany do krótkotrwałego leczenia powierzchniowych chorób skóry, powikłanych zakażeniem bakteryjnym lub grzybiczym, odpowiadających na kurację kortykosteroidami, lecz nie wywołanych pierwotnym zakażeniem drobnoustrojami. Swoje właściwości lecznicze krem Pimafucort zawdzięcza odpowiedniej kompozycji trzech substancji czynnych, wśród których znalazły się hydrokortyzon, natamycyna oraz neomycyna.

25,82

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Wskazaniem do stosowania leczniczego kremu Pimafucort jest leczenie chorób skóry z objawami nadkażenia bakteriami i/lub grzybami. Krem zaleca się w leczeniu stanów ostrych i podostrych oraz zmian zlokalizowanych w obrębie skóry owłosionej i fałdów skórnych. Preparat znajduje zastosowanie w leczeniu stanów przewlekłych, przebiegających ze złuszczeniem, wysuszeniem lub pękaniem skóry, szczególnie w łojotokowym zapaleniu skóry. Krem Pimafucort jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu powierzchniowych chorób skóry odpowiadających na leczenie kortykosteroidami, lecz nie wywołanych pierwotnym zakażeniem drobnoustrojami, ze współistniejącymi zakażeniami wtórnymi wywołanymi przez bakterie i grzyby wrażliwe na neomycynę lub natamycynę.
Skuteczność kremu Pimafucort jest możliwa dzięki mieszance trzech substancji aktywnych w postaci hydrokortyzonu, natamycyny i neomycyny, które wykazują działanie bakteriobójcze, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne. • Hydrokortyzon jest słabo działającym kortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym i obkurczającym naczynia krwionośne. Hamuje on reakcje zapalne i łagodzi objawy stanów zapalnych skóry z towarzyszącym im często świądem skóry, bez leczenia choroby zasadniczej. • Neomycyna to z kolei antybiotyk o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego wobec bakterii Gram-dodatnich (np. Staphylococcus spp., Enterococcus spp.) i Gram-ujemnych (np. Klebsiella spp., Proteus spp., Escherichia coli). • Poza hydrokortyzonem i neomycyną Pimafucort krem zawiera natamycynę, antybiotyk o działaniu grzybobójczym, zwłaszcza wobec drożdżaków z rodzaju Candida spp. Jak każdy lek, krem Pimafucort może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób): • zahamowanie czynności kory nadnerczy; • zanik skóry ze ścieńczeniem skóry; • rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych; • plamica; • rozstępy skórne; • zapalenie skóry z objawami podobnymi do trądziku różowatego; • okołowargowe zapalenie skóry z zanikiem skóry lub bez; • „efekt z odbicia”, tj. nasilenie objawów choroby po zaprzestaniu leczenia, co może prowadzić do uzależnienia od miejscowego stosowania steroidów; • opóźnienie procesu wyleczenia; • odbarwienie skóry; • nadmierne owłosienie; • alergia kontaktowa na neomycynę. Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): • zwiększenie ciśnienia śródgałkowego; • zwiększenie ryzyka wystąpienia zaćmy. Działania niepożądane, których częstość występowania jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): • nieostre widzenie.
Przeciwwskazaniem do stosowania kremu Pimafucort jest uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ponadto leku Pimafucort nie należy stosować jeśli u pacjenta występują: • choroby skóry spowodowane pierwotnymi zakażeniami bakteryjnymi, zakażeniami wirusowymi, pierwotnymi zakażeniami wywołanymi przez grzyby i drożdżaki oraz zarażeniami pasożytniczymi; • choroby wrzodowe skóry, rany, owrzodzenia podudzi, rany oparzeniowe; objawy niepożądane po miejscowym stosowaniu kortykosteroidów (posteroidowe okołowargowe zapalenie skóry, rozstępy skórne); • rybia łuska, młodzieńczy wyprysk stóp, trądzik pospolity, trądzik różowaty, kruchość naczyń krwionośnych, zanik skóry. Pimafucort zawiera parahydroksybenzoesanu metylu i propylu. Z tego względu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Przed rozpoczęciem stosowania leku Pimafucort należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy unikać kontaktu kremu z oczami oraz stosowania w okolicy oczu, ponieważ dostanie się kremu na spojówki może być przyczyną jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej. Stosując lek Pimafucort na rozległe powierzchnie skóry, u dzieci lub pod opatrunkiem okluzyjnym, należy wziąć pod uwagę możliwość zahamowania czynności kory nadnerczy. U osób wrażliwych na neomycynę możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości na inne antybiotyki o podobnej budowie chemicznej, takie jak kanamycyna, paromomycyna, gentamycyna i inne antybiotyki aminoglikozydowe (nadwrażliwość krzyżowa). Należy unikać długotrwałego stosowania leku i nakładania go na rany lub uszkodzoną skórę, z uwagi na teoretyczne ryzyko ototoksycznego i nefrotoksycznego działania neomycyny po jej wchłonięciu do krążenia ogólnego. W przypadku nadkażenia lub nadmiernego wzrostu grzybów należy przerwać stosowanie leku i wdrożyć inny sposób leczenia. Jeśli w czasie leczenia u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Interakcje z innymi lekami nie są znane. Ze względu na teoretyczne ryzyko, iż leki do stosowania miejscowego zawierające neomycynę mogą wywierać ototoksyczne działanie na płód, u kobiet w ciąży nie należy stosować leku Pimafucort na rozległe powierzchnie skóry, przez długi czas ani pod opatrunkiem okluzyjnym. Lek Pimafucort należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Krem Pimafucort należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Niewielką ilość kremu zwykle nanosi się na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry od 2 do 4 razy na dobę. Leku Pimafucort nie należy stosować dłużej niż 14 dni. Pimafucort krem zaleca się w leczeniu stanów ostrych i podostrych, a także zmian zlokalizowanych w obrębie skóry owłosionej i fałdów skórnych. Brak doniesień na temat przedawkowania leku. Nie wydaje się możliwe wchłonięcie toksycznej dawki neomycyny przez skórę. Nie ma danych na temat wpływu leku Pimafucort na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie wydaje się jednak, aby lek mógł wywierać jakiekolwiek działanie upośledzające tę zdolność.
Substancjami czynnymi leku Pimafucort są natamycyna, hydrokortyzon i neomycyna w postaci siarczanu neomycyny. Pozostałe składniki kremu to: sodu cytrynian bezwodny, Emulgator F, sorbitanu stearynian, Cetaceum, decylu oleinian, makrogolu 100 stearynian, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona. Krem Pimafucort występuje w kolorze kremowym. Opakowanie zawiera 15 g kremu.

Kupujący Pimafucort, (10 mg+10 mg+3500 I.U.)/g, krem, 15 g
Kupowali również