Plavix 75 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Plavix 75 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

81,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Plavix stosuje się u dorosłych pacjentów, aby zapobiec tworzeniu się w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych (tętnicach) zakrzepów (skrzeplin), które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak: udar mózgu, zawał serca lub zgon).

Plavix zawiera klopidogrel i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi są bardzo małymi ciałkami we krwi, które zlepiają się ze sobą podczas krzepnięcia krwi. Zapobiegając temu zlepianiu, leki przeciwpłytkowe zmniejszają możliwość tworzenia się zakrzepów krwi (procesu, który nazywa się zakrzepicą).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów): biegunka, bóle brzucha, niestrawność lub zgaga.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na klopidogrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który obecnie powoduje krwawienie, taki jak: wrzód żołądka lub krwawienie wewnątrz mózgu, 
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

 

Plavix zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (np. laktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Plavix zawiera olej rycynowy uwodorniony. Może to powodować niestrawność lub biegunkę.

Niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Plavix i odwrotnie. W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje: 

 • leki mogące zwiększać ryzyko krwawienia, takie jak: 
  • doustne leki przeciwzakrzepowe, leki stosowane w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi, 
  • niesteroidowe leki przeciwzapalne, zwykle stosowane do leczenia stanów bólowych i (lub) stanów zapalnych mięśni lub stawów, 
  • heparynę lub inne leki podawane we wstrzyknięciach stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, 
  • tyklopidynę i inne leki przeciwpłytkowe, 
  • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (w tym, lecz nie tylko, fluoksetyna lub fluwoksamina), leki stosowane zwykle w leczeniu depresji, 
 • omeprazol lub ezomeprazol, leki stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowych,
 • flukonazol lub worykonazol, leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, 
 • efawirenz, lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV (ludzki wirus niedoboru odporności),
 • karbamazepinę, lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów padaczki,
 • moklobemid, lek stosowany w leczeniu depresji,
 • repaglinid, lek stosowany w leczeniu cukrzycy,
 • paklitaksel, lek stosowany w leczeniu raka.

 

Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie ciąży. Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest klopidogrel. Każda tabletka zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu).

Pozostałe składniki to:

 • Rdzeń tabletki: mannitol (E 421), olej rycynowy uwodorniony, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 6000 i hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona,
 • Otoczka: laktoza jednowodna (cukier mleczny), hypromeloza (E 464), triacetyna (E 1518), żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171),
 • Substancja nabłyszczająca: wosk Carnauba.

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym oraz na blistrze.

Kupujący Plavix, 75 mg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również