Płyn Ringera Fresenius Roztwór do infuzji, 250 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Płyn Ringera Fresenius Roztwór do infuzji, 250 ml

6,35

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Wskazania do stosowania:

 • odwodnienie bez względu na przyczynę (wymioty, biegunka, przetoki itp.);
 • hipowolemia (zbyt mała objętość krwi w naczyniach krwionośnych) powstała w wyniku:
  • oparzenia;
  • ubytku wody i (lub) elektrolitów po zabiegach chirurgicznych;
  • wstrząsu krwotocznego – do wstępnego wypełnienia łożyska naczyniowego.

Płyn Ringera jest wodnym roztworem soli mineralnych (sodu, potasu, wapnia) stosowanym w celu wypełniania łożyska naczyniowego i przywrócenia równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Skład leku jest bardzo zbliżony do składu płynu zewnątrzkomórkowego w organizmie. Lek podaje się dożylnie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów): zaburzenia elektrolitowe.

Często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): przewodnienie; niewydolność serca u pacjentów z zaburzeniami pracy serca lub z obrzękiem płuc.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma nadmiar płynu w organizmie (jest przewodniony).

 

Nie stosować jednocześnie z lekiem Płyn Ringera niżej wymienionych leków: 

 • glikozydów naparstnicy (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca) ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich lub mogących zagrażać życiu zaburzeń pracy serca (arytmii), zwłaszcza jeśli pacjent ma zmniejszone stężenie potasu we krwi;
 • moczopędnych leków oszczędzających potas (amilorid, kanrenian potasowy, spironolakton, triamteren) ze względu na ryzyko wystąpienia mogącej zagrażać życiu hiperkaliemii (podwyższone stężenie potasu we krwi), w szczególności u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

 

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ten lek jest podawany wyłącznie przez personel medyczny. Leku nie wolno stosować samodzielnie. Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stanu klinicznego, wieku, masy ciała i wyników badań laboratoryjnych.

Substancjami czynnymi leku są: chlorek sodu (Natrii chloridum), chlorek potasu (Kalii chloridum), dwuwodny chlorek wapnia (Calcii chloridum dihydricum).

1000 ml roztworu do iniekcji dożylnej zawiera 8,6 g chlorku sodu, 0,3 g chlorku potasu, 0,33 g dwuwodnego chlorku wapnia, czyli 147,2 mmol Na+, 4,0 mmol K+,  2,25 mmol Ca2+,  155,7 mmol Cl-.

Substancje pomocnicze: woda do wstrzykiwań, kwas solny (do ustalenia pH) i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Osmolarność roztworu wynosi 309 mOsmol/l, pH: 5,0 – 7,5.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie zamrażać. Stosować tylko przezroczysty roztwór. Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się zanieczyszczenia lub zmiany zabarwienia, lub gdy opakowanie jest uszkodzone. Niezużyta pozostałość leku nie nadaje się do dalszego stosowania. Postępować zgodnie z zasadami aseptyki. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Plyn Ringera Fresenius,inj, KabiClear, 250 ml,FrKP Kutno
Kupowali również