Płyn Ringera Fresenius Inj, KabiClear, 250 ml,FrKP Kutno


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Płyn Ringera Fresenius Inj, KabiClear, 250 ml,FrKP Kutno

5,85

Kupujący Płyn Ringera Fresenius,inj, KabiClear, 250 ml,FrKP Kutno
Kupowali również