PolaRing (0,120mg+0,015mg)/24 h,syst.terap.dopochw.,3 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

PolaRing (0,120mg+0,015mg)/24 h,syst.terap.dopochw.,3 szt

109,29

Kupujący PolaRing, (0,120mg+0,015mg)/24 h,syst.terap.dopochw.,3 szt
Kupowali również