Polpix SR 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Polpix SR 8 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 28 szt.

148,53

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

U pacjentów z chorobą Parkinsona w niektórych częściach mózgu występuje małe stężenie dopaminy. Ropinirol działa podobnie do naturalnie występującej dopaminy i tym samym pomaga złagodzić objawy choroby Parkinsona.

Lek Polpix SR można stosować jako jedyny lek albo w skojarzeniu z L-dopą. Polpix SR powinien być przepisany i jego efekty działania powinny być kontrolowane przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu choroby Parkinsona.

Substancją czynną leku Polpix SR jest ropinirol, który należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają w mózgu podobnie do naturalnie występującej substancji zwanej dopaminą.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): omdlenia, uczucie senności, nudności.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): nagłe zapadanie w sen niepoprzedzone uczuciem senności (nagłe napady snu), omamy („widzenie” nieistniejących rzeczy), wymioty, zawroty głowy (uczucie wirowania), zgaga, ból brzucha, zaparcia, obrzęki nóg, stóp lub rąk.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na ropinirol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek,
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby.

 

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o rozpoczęciu lub zaprzestaniu palenia tytoniu podczas stosowania leku Polpix SR. Lekarz lub pielęgniarka może stwierdzić potrzebę dostosowania dawki.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Polpix SR lub też zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Polpix SR może mieć też wpływ na działanie innych leków. Do tych leków należą:

 • lek przeciwdepresyjny fluwoksamina 
 • lek stosowany w innych zaburzeniach psychicznych, na przykład sulpiryd 
 • HTZ (hormonalna terapia zastępcza)
 • metoklopramid, który jest lekiem stosowanym w leczeniu nudności i zgagi
 • cymetydyną, stosowana w leczeniu wrzodów żołądka 
 • antybiotyki cyprofloksacyna i enoksacyna 
 • jakiekolwiek inne leki stosowane w chorobie Parkinsona.

 

Ponieważ produkty o wysokiej zawartości tłuszczu mogą zwiększać ilość ropinirolu wchłanianego przez organizm, zaleca się, aby nie przyjmować leku Polpix SR w tym samym czasie, co posiłku o wysokiej zawartości tłuszczu.

Polpix SR nie jest zalecany do stosowania w czasie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że zastosowanie leku Polpix SR spowoduje korzyść dla pacjentki przeważającą nad ryzykiem dla nienarodzonego dziecka. Polpix SR nie jest zalecany do stosowania w czasie karmienia piersią, ponieważ może mieć wpływ na wytwarzanie mleka przez pacjentkę.

Może wystąpić niepohamowana senność, a czasami także nagłe i niespodziewane napady snu niepoprzedzone sennością. Podczas stosowania ropinirolu mogą wystąpić omamy (widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma w danym momencie). Jeśli u pacjenta występują omamy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest ropinirol. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 8 mg ropinirolu (w postaci chlorowodorku). 

Pozostałe składniki to:

 • Rdzeń tabletki: ammoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), hypromeloza, sodu laurylosiarczan, kopowidon, magnezu stearynian.
 • Otoczka tabletki: tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza, makrogol 400, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Kupujący Polpix SR, 8 mg, tabl.o przedl.uwaln., 28 szt
Kupowali również