Zdjęcie produktu Polprazol Max

Polprazol Max 20 mg, kapsułki dojelitowe twarde, 14 szt

Polprazol Max Lek stosowany w objawowym leczeniu zgagi i refluksu.

14,39

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Nadkwaśność i zgaga

Polprazol Max jest stosowany u  pacjentów dorosłych w leczeniu krótkotrwałym objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne odbijania).

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, w którym wskutek tego może dojść do rozwoju stanu zapalnego i towarzyszącego mu bólu. Może to powodować występowanie takich objawów, jak uczucie palącego bólu w klatce piersiowej wstępującego aż do gardła (zgaga) oraz kwaśnego smaku w jamie ustnej (w wyniku odbijania kwaśnej treści). W celu uzyskania złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.
Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek. Jest to ważne, ponieważ kapsułki zawierają peletki, które zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku. Jest ważne, aby peletki nie uległy uszkodzeniu. Te peletki zawierają substancję czynną omeprazol i są zabezpieczone przed rozpadem w żołądku w celu umożliwienia jej wchłaniania z jelita. Peletki uwalniają substancję czynną w jelicie, gdzie jest ona wchłaniana, a następnie działa. Nie należy przyjmować leku Polprazol Max przez okres dłuższy niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u  każdego one wystąpią.
W przypadku zauważenia którychkolwiek spośród poniższych rzadkich lecz poważnych działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Polprazol Max oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
- nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja alergiczna).
- zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica naskórka.
- zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby.
nne działania niepożądane obejmują:
Częste działania niepożądane
- ból głowy
- wpływ na żołądek lub jelita: biegunki, ból żołądka, zaparcie, gazy (wzdęcia)
- nudności lub wymioty.
Niezbyt częste działania niepożądane
- obrzmienie stóp i kostek
- zaburzenie snu (bezsenność)
- uczucie zawrotu głowy, uczucie mrowienia i kłucie, uczucie senności
- odczucie wirowania (zawroty głowy)
- zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby
- wysypka skórna, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry
- złe samopoczucie ogólne oraz brak energii.
Rzadkie działania niepożądane
- problemy dotyczące krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi. Może to prowadzić do osłabienia, łatwiejszego siniaczenia lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia.
- reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech
- małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych.
- uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia
- zmiana odczuwania smaku
- problemy ze wzrokiem, takie jak niewyraźne widzenie
- nagłe odczucie świstów oddechowych lub zadyszki (skurczu oskrzeli)
- suchość w jamie ustnej
- zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
- zakażenie określane mianem „pleśniawka”, które może obejmować jelita i jest wywołane przez grzyby
- zaburzenia dotyczące wątroby, w tym żółtaczka, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie
- wypadanie włosów (łysienie)
- wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce
- bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (mialgia)
- ciężkie problemy nerkowe (śródmiąższowe zapalenie nerek)
- zwiększona potliwość.
Bardzo rzadkie działania niepożądane
- zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą (brakiem białych krwinek)
- agresja
- widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy)
- ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu
- nagły początek ciężkiej wysypki lub powstawania pęcherzy na skórze lub złuszczania skóry.
Polprazol Max może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Polprazol Max należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
-   nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie
-   ból żołądka lub niestrawność
-   pojawienie się wymiotów z treścią pokarmową lub krwią
-   oddawanie czarnych stolców (kału podbarwionego krwią)
-   ciężka lub uporczywa biegunka, jako że ze stosowaniem omeprazolu związane jest niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki zakaźnej
-   uprzednia obecność owrzodzenia żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu pokarmowego
-   stosowanie ciągłe leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni
-   ciągłe utrzymywanie się niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni
-   obecność żółtaczki lub ciężkiej choroby wątroby
-   wiek powyżej 55 lat i wystąpienie nowych objawów bądź zmiana istniejących objawów w ostatnim czasie.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to ważne, ponieważ Polprazol Max może wpływać na sposób działania niektórych innych leków, a także niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Polprazol Max.
Nie należy przyjmować leku Polprazol Max, jeżeli stosuje się lek zawierający nelfinawir (używany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących leków:
-    ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
-    digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca)
-    diazepam (stosowany w leczeniu lęku, w celu zmniejszenia napięcia mięśni lub w leczeniu padaczki)
-    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki). Jeżeli pacjent przyjmuje fenytoinę, lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Polprazol Max.
-    leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K. Lekarz będzie musiał kontrolować stan pacjenta podczas rozpoczynania oraz kończenia przyjmowania leku Polprazol Max.
-    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)
-    atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
-    takrolimus (stosowany w przypadkach przeszczepu narządów)
-    dziurawiec (Hypericum perforatum) (stosowany w leczeniu łagodnej depresji)
-    cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)
-    sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
-    klopidogrel (stosowany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów krwi). Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

1 kapsułka raz na dobę przez 14 dni.
Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek Polprazol Max można przyjmować z posiłkiem lub na czczo (na pusty żołądek). Zwykle stosowana dawka to: jedna kapsułka (20 mg) raz na dobę przez 14 dni. Sposób przyjmowania tego leku Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano. Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo. Należy połykać kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek.
Ciąża i karmienie piersią
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polprazol Max pacjentka powinna poinformować lekarza o tym czy jest w ciąży oraz czy stara się zajść w ciążę. Lekarz zdecyduje czy pacjentka będzie mogła przyjmować Polprazol Max w tym czasie. Czy pacjentka karmiąca piersią będzie mogła przyjmować Polprazol Max zdecyduje lekarz.

Substancją czynną leku jest omeprazol.
Każda kapsułka zawiera peletki dojelitowe zawierające po 20 mg  omeprazolu.
Inne składniki leku to: sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu laurylosiarczan, powidon K30, potasu oleinian, hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk.
Skład wieczka kapsułki: erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, indygotyna (E 132).
Skład korpusu kapsułki: erytrozyna (E 127), żółcień chinolinowa (E 104), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.
Skład tuszu: szelak, etanol bezwodny, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, n-butanol, powidon, sodu wodorotlenek, tytanu dwutlenek (E 171).

Kupujący Polprazol Max, 20 mg, kaps.dojelit.twarde, 14 szt,butel
Kupowali również