Poltram 50 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 ampułek po 1 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Poltram 50 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 ampułek po 1 ml

5,97

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Wskazaniem do stosowania leku są bóle o średnim i dużym natężeniu.

Poltram jest lekiem przeciwbólowym, działającym na ośrodkowy układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, zawroty głowy.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów): wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, nadmierna potliwość, bóle głowy, senność, zmęczenie.

Nie należy stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na tramadol, inne opioidowe leki przeciwbólowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
  • w przypadku ostrego zatrucia alkoholem, tabletkami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub psychotropowymi (lekami wpływającymi na nastrój lub uczucia);
  • jeśli pacjent przyjmuje inhibitory MAO (leki przeciwdepresyjne, selegilina stosowana w chorobie Parkinsona) lub przyjmował je w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie lekiem Poltram; 
  • jeśli pacjent jest uzależniony od narkotyków; 
  • jeśli pacjent choruje na padaczkę, która nie jest odpowiednio kontrolowana lekami.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie zaleca się stosowania leku Poltram jednocześnie z następującymi lekami: 

  • karbamazepiną (stosowaną zwykle w leczeniu padaczki lub silnych napadów bólu twarzy zwanych neuralgią nerwu twarzowego);
  • buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną (leki przeciwbólowe z grupy opioidów). Może się zmniejszyć działanie przeciwbólowe.

 

W trakcie leczenia nie wolno pić alkoholu.

Leku Poltram nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Lek Poltram może wydłużać czas reakcji, nawet po zastosowaniu w zalecanych dawkach, zwłaszcza jeśli jest stosowany jednocześnie z innymi lekami psychotropowymi. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w czasie stosowania leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest tramadolu chlorowodorek. Każda ampułka po 1 ml zawiera 50 mg tramadolu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwań.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i ampułce.

Kupujący Poltram 50, 50 mg/ml; 1 ml, roztw.do wstrz., 5 amp
Kupowali również