Predasol 25mg,pr.,rozp.d/sp.r.d/wst,inf.,3amp+3amp rozp.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Predasol 25mg,pr.,rozp.d/sp.r.d/wst,inf.,3amp+3amp rozp.

51,09

Kupujący Predasol, 25mg,pr.,rozp.d/sp.r.d/wst,inf.,3amp+3amp rozp.
Kupowali również