Prinivil 5 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Hiszpania, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Prinivil 5 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Hiszpania, 30 szt

12,15

Kupujący Prinivil, 5 mg, tabl.,(i.row),InPh,Hiszpania, 30 szt
Kupowali również