Questax XR 300 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Questax XR 300 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt

119,88

Kupujący Questax XR, 300 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt
Kupowali również