Rolpryna SR 8 mg, tabl.przedł.uwaln.,(i.rów),Delf,Rum,28szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Rolpryna SR 8 mg, tabl.przedł.uwaln.,(i.rów),Delf,Rum,28szt

101,07

Kupujący Rolpryna SR, 8 mg, tabl.przedł.uwaln.,(i.rów),Delf,Rum,28szt
Kupowali również