Rosulip Plus 20 mg+10 mg, kapsułki twarde, (i.rów), InPh, Czechy, 30 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Rosulip Plus 20 mg+10 mg, kapsułki twarde, (i.rów), InPh, Czechy, 30 szt.

32,50

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na R

Produkt leczniczy Rosulip Plus jest wskazany jako środek uzupełniający dietę w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii w miejsce dotychczasowego leczenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią kontrolę przy pomocy substancji zawartych w produkcie, podawanych jednocześnie w takich samych dawkach jak w preparacie złożonym, ale w postaci oddzielnych produktów leczniczych.

Obniża poziom ,,złego" cholesterolu. 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: cukrzyca, bóle i zawroty głowy, zaparcia, nudności, bóle brzucha, biegunka, wzdęcia, bóle mięśni, osłabienie, zmęczenie, zwiększenie aktywności ALAT i/lub AspAT.

Produkt leczniczy Rosulip Plus jest przeciwwskazany:

− u pacjentów z nadwrażliwością na substancje czynne (rozuwastatynę, ezetymib) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

− u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym u pacjentów z niewyjaśnionym trwałym zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy i ponad 3-krotnym zwiększeniem ponad normę aktywności którejkolwiek z aminotransferaz w surowicy

− w czasie ciąży i karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym nie stosujących odpowiednich metod zapobiegania ciąży

− u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności nerek

− u pacjentów z miopatią

− u pacjentów otrzymujących jednocześnie sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir

− u pacjentów przyjmujących jednocześnie cyklosporynę.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda kapsułka zawiera 20 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny cynkowej) i 10 mg ezetymibu.

Kupujący Rosulip Plus, 20 mg+10 mg,kaps.tw,(i.row),InPh,Czechy,30szt
Kupowali również