Rupurix 10 mg, tabletki, 30 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Rupurix 10 mg, tabletki, 30 szt.

20,34

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na R

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki u dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat).

Przeciwalergicznie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej: senność, bóle głowy i zmęczenie, astenia, suchość w ustach i zawroty głowy.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie zaleca się podawania rupatadyny z sokiem grejpfrutowym.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda tabletka zawiera: 10 mg rupatadyny (w postaci rupatadyny fumaranu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 60 mg laktozy w postaci laktozy jednowodnej.

Kupujący Rupurix, 10 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również