Zdjęcie produktu Ruskorex

Ruskorex Czopki, (25 mg + 25 mg) / 2 g, 10 szt

Ruskorex czopki jest lekiem złożonym zawierającym ruskogeniny i tetrakainy chlorowodorek.
 

28,75

Kategorie:
Na hemoroidy

Lek stosuje się doodbytniczo w objawach świądu i bólu okolicy odbytu, w stanach zapalnych błony śluzowej odbytnicy, w zapalniu zakrzepowym guzków krwawniczych, do łagodzenia świądu odbytu występującego z innych przyczyn. W leczeniu uzupełniającym po zabiegach chirurgicznych przetok okołoodbytniczych i guzków krwawniczych.
 

Ruskogeniny otrzymywane są z kłączy ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus), działają miejscowo przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i uszczelniająco na naczynia krwionośne. Tetrakainy chlorowodorek jest środkiem miejscowo znieczulającym.
  Jak każdy lek, lek Ruskorex, czopki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niekiedy może wystąpić nasilenie pieczenia w okolicy odbytu na początku stosowania leku. Ponadto mogą wystąpić luźne stolce.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Kiedy nie stosować leku Ruskorex w postaci czopków:
Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ruskogeniny, tetrakainę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ruskorex w postaci czopków:
Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności serca i niedociśnienie tętnicze lek można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Jeżeli po zastosowaniu leku nastąpi nasilenie świądu lub bólu, należy przerwać jego stosowanie.
Stosowanie innych leków:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Może wystąpić zwiększenie działania leków antyarytmicznych oraz zmniejszenie działania sulfonamidów. Leki blokujące kanały wapniowe mogą zmniejszać działanie ruskogenin.
Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią. Ekstrakty z ruszczyka kolczastego mogą zwiększać skurcze macicy.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ruskorex w postaci czopków:
Nie są znane objawy przedawkowania i zatrucia lekiem. W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie dawki leku Ruskorex w postaci czopków:
Należy kontynuować stosowanie leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Jak przechowywać lek Ruskorex w postaci czopków:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Ruskorex po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu. Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek przeznaczony dla osób dorosłych.
Stosować doodbytniczo. 1 czopek, 1 do 2 razy na dobę. Czopki stosować po wypróżnieniu. Jednorazowa terapia nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie.
Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Osoby w podeszyłm wieku mogą wykazywać zwiększoną wrażliwość na działanie leku, dlatego przed rozpoczęciem leczenia wskazana jest konsultacja z lekarzem.

1 czopek (2 g) zawiera:
substancje czynne:
ruskogeniny 0,025 g,
tetrakainy chlorowodorek 0,025 g
oraz substancje pomocnicze:
polisorbat 60, triglicerydy o średniej długości łańcucha, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, tłuszcz stały.

Kupujący Ruskorex, (25 mg+25 mg)/2g, czopki, 10 szt
Kupowali również