Ryaltris 25 mcg + 600 mcg/dawkę, aerozol do nosa, 240 dawek


Zdjęcie podglądowe recepty

Ryaltris 25 mcg + 600 mcg/dawkę, aerozol do nosa, 240 dawek

77,05

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na R

Produkt leczniczy Ryaltris wskazany jest u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych w leczeniu umiarkowanych lub ciężkich objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Lek działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie, łagodząc objawy alergii w postaci kataru, kichania, swędzenia i zatkanego nosa.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpią natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, języka lub gardła, problemy z przełykaniem, pokrzywka, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu) należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób): odczuwanie nieprzyjemnego smaku, krwawienie z nosa, dyskomfort w nosie.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):  zawroty głowy, bóle głowy, senność, suchość nosa, suchość w ustach, ból brzucha, nudności, zmęczenie.

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu oraz oraz jeśli u pacjenta występuje nieleczone zakażenie nosa, opryszczka, miał uraz lub zabieg chirurgiczny nosa.

Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba że tak zalecił lekarz.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ryaltris należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:  jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica; jeśli u pacjenta występuje jakiekolwiek inne zakażenie (grzybicze, wirusowe, bakteryjne, inne);  jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków;

Ryaltris zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 2 miesiące.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Powyższe nie stanowią pełnej listy ostrzeżeń. Jest ona dostępna na ulotce dołączonej do opakowania.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków. W celu leczenia alergii lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku Ryaltris. Jeśli pacjent przyjmuje inne leki doustnie lub miejscowo (krople do nosa lub do oczu) zawierające olopatadynę lub inne leki przeciwhistaminowe, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku Ryaltris.
Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Ryaltris i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

W pojedynczych przypadkach mogą pojawić się zawroty głowy, ospałość, złe samopoczucie i senność po zastosowaniu produktu leczniczego Ryaltris. W takich przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zmniejszona. Należy zachować ostrożność.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i starsza): Zwykle zaleca się stosowanie dwóch dawek do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

Produkt leczniczy Ryaltris stosuje się tylko donosowo.

Przed podaniem pierwszej dawki, należy dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem i nacisnąć pompkę 6 razy (aż do uzyskania jednolitej dawki). Jeśli pompka nie była używana przez 14 dni lub dłużej, to przed kolejnym użyciem, należy najpierw sprawdzić działanie pompki, naciskając ją 2 razy, aż do uzyskania jednolitej dawki.

Przed każdym użyciem należy dokładnie wstrząsnąć pojemnik przez co najmniej 10 sekund. Po użyciu aerozolu, końcówkę dozownika należy dokładnie wytrzeć chusteczką i nałożyć nasadkę ochronną, aby zapobiec zatkaniu się końcówki dozownika. Butelkę należy wyrzucić po określonej liczbie dawek lub po 2 miesiącach od pierwszego użycia.

Substancje czynne: furoinian mometazonu (Mometasoni furoas) i olopatadyna (Olopatadinum).

Każda dostarczona dawka (dawka opuszczająca dozownik) zawiera mometazonu furoinian jednowodny w ilości odpowiadającej 25 mikrogramom mometazonu furoinianu oraz olopatadyny chlorowodorek w ilości odpowiadającej 600 mikrogramom olopatadyny.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, disodu wodorofosforan siedmiowodny, karmeloza sodowa, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek-roztwór, disodu edetynian, polisorbat 80, kwas solny stężony, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Kupujący Ryaltris, 25 mcg + 600 mcg/dawke, aer.do nosa, 240 dawek
Kupowali również