Rytmonorm 300 300 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,Hiszp, 20 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Rytmonorm 300 300 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,Hiszp, 20 szt

18,96

Kupujący Rytmonorm 300, 300 mg, tabl.powl.,(i.row),Delf,Hiszp, 20 szt
Kupowali również