Sedam 6 6 mg, tabletki, import równoległy, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Sedam 6 6 mg, tabletki, import równoległy, 30 szt

27,83

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Wskazaniami do stosowania leku Sedam są: 

 • uogólnione zaburzenia lękowe wymagające leczenia farmakologicznego; 
 • zaburzenia autonomicznego układu nerwowego, które występują pod postacią objawów skórnych, ze strony układu pokarmowego, ze strony serca, układu krążenia, układu moczowo-płciowego, itp.;
 • stany lękowe w przebiegu przewlekłych chorób ośrodkowego układu nerwowego; 
 • zaburzenia stresowe pourazowe z objawami lęku; 
 • zaburzenia adaptacyjne (wynikające np. z trudności z dostosowaniem się do nowych, negatywnych wydarzeń życiowych).

 

Sedam zawiera substancję czynną bromazepam - lek psychotropowy z grupy pochodnych benzodiazepiny. W małych dawkach zmniejsza napięcie nerwowe, pobudzenie i lęk oraz działa łagodnie nasennie. W dużych dawkach działa uspokajająco i zmniejsza napięcie mięśni. Bromazepam ma działanie przeciwdrgawkowe.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek stosowany w dawkach leczniczych jest dobrze tolerowany. Możliwe jest jednak wystąpienie następujących działań niepożądanych, których częstość nie jest znana: 

 • niewydolność serca (włącznie z zatrzymaniem akcji serca) 
 • podwójne widzenie 
 • nudności, wymioty, zaparcie 
 • zmęczenie 
 • nadwrażliwość, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i znajdujących się pod nią tkanek) 
 • upadki, złamania 
 • stan splątania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia popędu płciowego, uzależnienie od leku, nadużywanie leku, zespół odstawienia 
 • depresja 
 • niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, zachowanie agresywne, urojenia, złość, koszmary senne, omamy, psychoza, nietypowe zachowanie 
 • zaburzenia i utrata pamięci 
 • zatrzymanie moczu
 • osłabienie siły mięśniowej 
 • senność, ból głowy, zawroty głowy, obniżenie czujności, zaburzenia ruchu 
 • depresja oddechowa 
 • wysypka, świąd, pokrzywka

 

Kiedy nie stosować leku Sedam:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na bromazepam, inne benzodiazepiny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność oddechową; 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zespół bezdechu sennego; 
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby; 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono miastenię (znaczne osłabienie mięśni).
 • Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sedam należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent: 

 • miał kiedykolwiek w przeszłości depresję i (lub) odczuwał w związku z tym lęk;
 • miał kiedykolwiek tak silną depresję, że myślał o odebraniu sobie życia; 
 • nadużywał w przeszłości leków, narkotyków lub alkoholu albo jeśli sprawia mu trudność zaprzestanie ich stosowania; 
 • ma chorobę płuc, nerek lub wątroby.

Codzienne stosowanie leku przez kilka tygodni, nawet w małych dawkach, może spowodować uzależnienie psychiczne i fizyczne.

Sedam i inne jednocześnie stosowane leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie oraz na występowanie działań niepożądanych. Dotyczy to zwłaszcza: 

 • innych leków działających na ośrodkowy układ nerwowy (np. leków przeciwpsychotycznych, uspokajających i przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych [w tym fluwoksaminy], nasennych, przeciwdrgawkowych, opioidowych leków przeciwbólowych*, leków przeciwhistaminowych, leków do znieczulenia ogólnego); 
 • leków stosowanych w zakażeniach grzybiczych; 
 • antybiotyków makrolidowych;
 • inhibitorów proteazy (stosowanych np. w leczeniu zakażenia HIV); 
 • leków zmniejszających napięcie mięśniowe; 
 • cymetydyny lub omeprazolu (leków zmniejszających wydzielanie soku żołądkowego); 
 • cyzaprydu (leku stosowanego w leczeniu choroby refluksowej przełyku); 
 • leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi; 
 • leków beta-adrenolitycznych (leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym i chorobach serca, w tym propranololu); 
 • glikozydów naparstnicy (leków stosowanych w chorobach serca); 
 • metyloksantyn (leków stosowanych m.in. w leczeniu astmy); 
 • hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

 

Podczas stosowania leku nie wolno pić alkoholu, gdyż zagraża to nadmiernym uspokojeniem oraz ciężkimi powikłaniami oddechowymi i krążeniowymi.

Lek można stosować w okresie ciąży wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza, w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Bromazepam przenika do mleka ludzkiego. Podczas stosowania tego leku nie należy karmić piersią.

W trakcie stosowania tego leku mogą wystąpić objawy niekorzystnie wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: uspokojenie, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji i zmniejszenie napięcia mięśni. Dlatego podczas leczenia, zwłaszcza w pierwszych dniach, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowanego leku ustala lekarz. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sedam: Celowe lub przypadkowe przedawkowanie leku Sedam rzadko może stanowić zagrożenie dla życia, chyba że lek został przyjęty jednocześnie ze środkami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego (w tym z alkoholem). W razie przedawkowania leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby personel medyczny mógł dokładnie sprawdzić, jaki lek został zażyty.

Pominięcie zastosowania leku Sedam: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sedam: Nie wolno samodzielnie podejmować decyzji o przerwaniu stosowania leku Sedam. O odstawieniu leku decyduje wyłącznie lekarz. Jeśli pacjent zamierza przerwać leczenie lekiem Sedam, musi skonsultować się z lekarzem, który zaleci stopniowe zmniejszanie dawki. Nagłe przerwanie przyjmowania tabletek lub zmniejszenie dawki leku może wywołać tzw. działania “z odbicia”, które spowodują czasowe nasilenie lęku lub niepokoju albo utrudniają zasypianie. U pacjentów z uzależnieniem fizycznym nagłe zakończenie leczenia wywołuje objawy odstawienia, takie jak ból głowy, ból mięśni, bardzo silny lęk, napięcie, niepokój ruchowy, splątanie i drażliwość.

Substancją czynną leku jest bromazepam. Jedna tabletka zawiera 3 mg (Sedam 3) lub 6 mg (Sedam 6) bromazepamu.

Pozostałe składniki to:

 • Sedam 3: laktoza jednowodna, powidon K 30, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
 • Sedam 6: laktoza jednowodna, powidon K 30, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, lak zielony (wodorotlenek glinu z żółcienią chinolinową i indygotyną).

 

Lek Sedam zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Kupujący Sedam 6, 6 mg, tabl.,(i.row),InPh,Niemcy, 30 szt
Kupowali również