Sildenafil Medana 100 mg, tabletki powlekane, 12 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Sildenafil Medana 100 mg, tabletki powlekane, 12 szt

55,14

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lek Sildenafil PPH jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Sildenafil PPH zawiera substancję czynną – syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Lek Sildenafil PPH pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy. 

Często występujące działania niepożądane(u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często występujące działania niepożądane(u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, wrażliwość na światło, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa, ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku, krew w moczu, ból rąk lub nóg.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Kiedy nie stosować leku Sildenafil PPH:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent przyjmuje azotany lub leki uwalniające tlenek azotu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego,
 • jeśli pacjent przyjmuje riocyguat,
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub wątroby.
 • jeśli pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi,
 • jeśli pacjent ma pewne rzadkie choroby oka,
 • jeśli pacjent ma choroby krwi.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sildenafil PPH należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
 • Jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. Lekarz powinien ocenić, czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną. 
 • Jeśli pacjent ma chorobę wrzodową lub zaburzenia krzepnięcia (jak hemofilia). 
 • Jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

Leku Sildenafil PPH nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Leku Sildenafil PPH nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5. Leku Sildenafil PPH nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.

Leku Sildenafil PPH nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Sildenafil PPH może wchodzić w interakcję z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu bólu w kaltce piersiowej,
 • lekami z grupy azotanów lub uwalniającymi tlenek azotu,
 • riocyguatem,
 • z lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusem HIV,
 • z lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

Lek Sildenafil PPH może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednak przyjmowanie leku Sildenafil PPH w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Sildenafil PPH, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Sildenafil PPH nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Lek Sildenafil PPH może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Sildenafil PPH.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka początkowa to 50 mg. Leku Sildenafil PPH nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Nie należy przyjmować leku Sildenafil PPH jednocześnie z innymi lekami zawierającymi syldenafil. Lek Sildenafil PPH należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sildenafil PPH: U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

Substancją czynną leku Sildenafil PPH jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 50 mg lub 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Pozostałe składniki leku to: - Rdzeń tabletki: mannitol (E421), krospowidon (typ A), powidon (K30), krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan. - Otoczka: hypromeloza (lepkość 15 mPa.s), makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171), talk, indygotyna lak (E132).

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Kupujący Sildenafil PPH (Medana), 100 mg, tabl.powl.,12 szt
Kupowali również