Sortis 40 40 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,W.Bryt, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Sortis 40 40 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,W.Bryt, 28 szt

18,98

Kupujący Sortis 40, 40 mg, tabl.powl.,(i.row),Delf,W.Bryt, 28 szt
Kupowali również