Sumamigren 100 mg, tabletki powlekane, 6 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Sumamigren 100 mg, tabletki powlekane, 6 szt

62,29

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Sumamigren jest wskazany w doraźnym zwalczaniu napadów migreny.

Sumamigren zawiera sumatryptan jako substancję czynną, która należy do grupy leków zwanych tryptanami. Sumatryptan działa przeciwmigrenowo zwężając naczynia obszaru ukrwienia tętnicy szyjnej. Rozszerzenie tych naczyń jest prawdopodobnie przyczyną migreny. Sumatryptan łagodzi ból głowy i inne objawy związane z migreną, w tym nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk. Działanie leku rozpoczyna się po około 30 minutach od chwili podania.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Uczucie mrowienia, zawroty głowy, senność, przemijający wzrost ciśnienia tętniczego bezpośrednio po podaniu leku, nagłe zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty, ból, uczucie gorąca, napięcia lub ucisku w różnych częściach ciała, w tym w klatce piersiowej i gardle, uczucie słabości, zmęczenia. Bardzo rzadko: niewielkie zmiany aktywności enzymów wątrobowych, reakcje nadwrażliwości (od zmian skórnych do przypadków wstrząsu anafilaktycznego), napady drgawkowe, drżenie, dystonia, oczopląs, zaburzenia widzenia,  zaburzenia rytmu serca, skurcz naczyń wieńcowych, zawał serca, niedociśnienie, zespół Raynauda, niedokrwienne zapalenie okrężnicy. 

Kiedy nie stosować leku Sumamigren: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na sumatryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • nie stosować profilaktycznie - Sumamigren należy przyjąć dopiero po wystąpieniu objawów migreny 
 • u pacjentów w wieku poniżej 18 lub powyżej 65 lat 
 • jeśli u pacjenta występują choroby serca, w tym niewydolność serca, przebyty zawał mięśnia sercowego, choroba niedokrwienna serca lub objawy z nią związane, dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej), skurcz naczyń wieńcowych (tzw. dusznica Prinzmetala) 
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpił udar mózgu lub przemijające napady niedokrwienia mózgu 
 • jeśli pacjent ma łagodne nadciśnienie tętnicze lub jest leczony z powodu umiarkowanego lub ciężkiego nadciśnienia tętniczego
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby 
 • jeśli u pacjenta występują choroby krążenia, skurcze w nogach podczas chodzenia lub jeśli lekarz zdiagnozował chorobę naczyń obwodowych
 • w przypadku stosowania leków zwanych inhibitorami monoaminooksydazy stosowanych m.in. w leczeniu depresji (jak np. fenelzyna, izokarboksazyd, tranylcypromina). Sumamigren można stosować po upływie minimum 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy.
 • w przypadku stosowania innych leków przeciwmigrenowych, w tym innych tryptanów (leki zawierające sumatryptan lub zolmitryptan, ryzatryptan czy naratryptan), leków zawierających ergotaminę lub jej pochodne, jak np. metyzergid.

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sumamigren należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli: 

 • u pacjenta wystąpiły napady drgawkowe lub u pacjentów poddanych czynnikom obniżającym próg drgawkowy (np. przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych)
 • u pacjenta wystąpiły czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, np.: - mężczyzna w wieku powyżej 40 lat - kobieta po menopauzie - palenie tytoniu lub stosowanie substytutów nikotyny - otyłość 
 • pacjent ma ból głowy typu migrenowego, ale wcześniej nie rozpoznano u niego migreny oraz jeśli pacjent z migrenami ma nietypowy ból głowy, ponieważ może on być spowodowany przez chorobę neurologiczną 
 • u pacjenta wcześniej rozpoznano migrenę hemiplegiczną, podstawną lub okoporaźną 
 • u pacjenta wystąpiły choroby wątroby lub nerek 
 • pacjent jest uczulony (ma alergię) na sulfonamidy. U pacjentów uczulonych na sulfonamidy po zastosowaniu leku Sumamigren mogą wystąpić objawy alergii o różnym nasileniu, od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego (jego objawy to: duszność, obrzęk krtani i gardła, świąd skóry i jej zaczerwienienie, ból głowy, uczucie „ucisku”, zawroty głowy, znaczne osłabienie, aż do utraty przytomności włącznie; w ciężkich przypadkach może zagrażać życiu). 
 • pacjent stosuje leki przeciwdepresyjne zawierające selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SSRI i SNRI)
 • u pacjenta występuje łagodne kontrolowane nadciśnienie, gdyż może wystąpić przejściowe zwiększenie ciśnienia krwi i zwiększenie obwodowego oporu naczyniowego. 
 • u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów
 • u pacjenta występuje ostry lub przewlekły ból lub inne stany leczone buprenorfiną. Stosowanie tego leku jednocześnie z lekiem Sumamigren może prowadzić do zespołu serotoninowego, choroby mogącej zagrażać życiu

 

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Leku Sumamigren nie należy stosować z:

 • lekami zawierającymi ergotaminę i jej pochodne (np. metyzergid), stosowanymi w leczeniu migreny. Przed przyjęciem leku Sumamigren należy odczekać przynajmniej 24 godziny po zastosowaniu jakiegokolwiek leku zawierającego ergotaminę lub inne tryptany (zolmitryptan, ryzatryptan czy naratryptan). Natomiast leki zawierające ergotaminę można stosować najwcześniej po 6 godzinach od zastosowania leku Sumamigren. Inne tryptany można stosować najwcześniej po 24 godzinach od zastosowania leku Sumamigren. 
 • lekami zawierającymi inhibitory monoaminooksydazy (stosowanymi w m.in. w leczeniu depresji). Sumamigren można stosować po upływie minimum 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami monoaminooksydazy. 
 • lekami zawierającymi selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowanymi w leczeniu niektórych chorób psychicznych, w tym depresji), np. citalopramem, fluoksetyną, fluwoksaminą, paroksetyną, sertraliną, lekami zawierającymi selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny np. wenlafaksyną, a także z buprenorfiną. Podczas jednoczesnego stosowania sumatryptanu i tych leków odnotowano wystąpienie zespołu serotoninowego, który charakteryzuje się wystąpieniem następujących objawów: sztywność mięśni, mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni warunkujących ruchy gałki ocznej, rozszerzenie źrenic, drgawki, drżenie, wzmożenie odruchów, halucynacje, niepokój, pobudzenie, śpiączka, nadmierna potliwość, zwiększona temperatura ciała (powyżej 38C) i ciśnienie tętnicze krwi, wymioty, biegunka. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jeśli jednoczesne stosowanie tych leków jest konieczne, pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.
 • preparatami zawierającymi ziele dziurawca (Hypericum perforatum), gdyż częściej mogą występować działania niepożądane.

 

Sumamigren można stosować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości popijając wodą.

Leku Sumamigren nie należy stosować w ciąży lub podczas karmienia piersią (chyba, że lekarz zaleci inaczej).

W czasie stosowania leku Sumamigren może wystąpić senność. W przypadku wystąpienia senności nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz. Lek należy przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu objawów migreny. Jeśli ból nie ustąpił dawkę można powtórzyć po upływie 2 godzin. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
 
Uwaga! Nie stosować w profilaktyce napadów migrenowych.

Substancją czynną leku jest sumatryptan w postaci bursztynianu. Każda tabletka zawiera 50 mg lub 100 mg sumatryptanu.

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, talk, krzemionka koloidalna bezwodna. otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E171), trietylu cytrynian oraz (tylko tabletki 50 mg) lak czerwieni koszenilowej (E124).

Lek Sumamigren o mocy 50 mg zawiera 123,5 mg laktozy jednowodnej, lak czerwieni koszenilowej i sód. Lek Sumamigren o mocy 100 mg zawiera 247 mg laktozy jednowodnej i sód

 • Laktoza Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Lak czerwieni koszenilowej (E124) Lak czerwieni koszenilowej może powodować reakcje alergiczne.
 • Sód Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Kupujący Sumamigren,100 mg, tabl.powl., 6 szt
Kupowali również