Suvardio Plus 10 mg+10 mg, tabletki, 60 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Suvardio Plus 10 mg+10 mg, tabletki, 60 szt

47,49

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Suvardio Plus stosuje się u pacjentów, którzy są już leczeni oboma składnikami leku. 
Substancje podaje się aby:

 • zmniejszyć poziom cholesterolu we krwi,
 • u osób z chorobą serca: zmniejszyć ryzyko zawału serca, udaru mózgu, konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego w celu poprawy przepływu krwi w sercu lub konieczności hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej.

Suvardio Plus zawiera dwie substancje. Ich kombinacja sprawia, że lek nie tylko zmniejsza ilość wytwarzanego w organizmie cholesterolu LDL, ale również zmniejsza jego ilość przyswajanego wraz z pożywieniem. Dodatkowo lek obniża poziom triglicerydów oraz zwiększa poziom HDL (dobrego cholesterolu) we krwi. 

Jak każdy lek, Suvardio Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zwrócić się do lekarza jeśli pacjent zaobserwuje u siebie nietypowe, utrzymujące się bóle mięśniowe.

W poniższej tabeli zostały wypisane niektóre skutki uboczne. Pełna lista dostępna jest w ulotce dołączonej do leku. 

 
Często występujące ból głowy, zaparcie, nudności, ból mięśni, uczucie osłabienia, zawroty głowy, cukrzyca - (jest bardziej prawdopodobna u pacjentów z dużym stężeniem cukru i tłuszczów we krwi, z nadwagą i wysokim ciśnieniem krwi. Lekarz będzie kontrolował stan pacjenta podczas stosowania tego leku), ból żołądka, biegunka, wzdęcia (nadmiar gazów w jelitach), odczucie zmęczenia, zwiększenie wyników niektórych badań krwi oceniających czynność wątroby (aktywności aminotransferaz)
Niezbyt często występujące wysypka, świąd, pokrzywka, zwiększenie ilości białka w moczu, które zwykle ustępuje samoistnie, bez konieczności przerwania przyjmowania tabletek Suvardio Plus, zwiększenie wyników pewnych badań oceniających stan mięśni (aktywność kinazy kreatynowej, CK), kaszel, niestrawność, zgaga, ból stawów, skurcze mięśni, ból szyi, zmniejszenie apetytu, ból, ból w klatce piersiowej, uderzenia gorąca, wysokie ciśnienie krwi, mrowienie, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból pleców, osłabienie mięśni, ból w ramionach i nogach, obrzęk, zwłaszcza rąk i stóp
Rzadko występujące zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha, który może promieniować do pleców, zmniejszenie liczby płytek krwi

Leku Suvardio Plus nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na rozuwastatynę, ezytymib lub pozostałe składniki leku,
 • choroby wątroby,
 • ciężkich zaburzeń nerek,
 • nawracających, niewyjaśnionych bólów mięśniowych,
 • stosowania cyklosporyny (np. po przeszczepie),
 • ciąży lub karmienia piersią.

Przed zastosowaniem leku Suvardio Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby;
 • odczuwalne są nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśniowe, w przeszłości występowały schorzenia mięśni, bądź wcześniejsze problemy dotyczące mięśni miały związek z przyjmowaniem innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu (również u krewnych). 
 • pacjent pochodzi z Azji (Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu, Korei lub Indii). Lekarz ustali odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Suvardio Plus;
 • pacjent otrzymuje leki przeciwzakaźne, w tym leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, np. rytonawir z lopinawirem i (lub) atazanawir lub symeprewir;
 • występuje ciężka niewydolność oddechową;
 • pacjent przyjmuje inne leki (tzw. fibraty) w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu;
 • pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu;
 • u pacjenta stwierdzono nieprawidłową czynność tarczycy (niedoczynność tarczycy);
 • pacjent ma ponad 70 lat (gdyż lekarz będzie musiał wybrać dla niego odpowiednią dawkę leku Suvardio Plus);
 • pacjent otrzymuje lub otrzymywał w ciągu ostatnich 7 dni doustnie lub we wstrzyknięciu lek o nazwie kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych). Jednoczesne stosowanie kwasu fusydowego i leku Suvardio Plus może prowadzić do poważnych zaburzeń dotyczących mięśni (rabdomioliza).

Lek zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy u osób z cukrzycą lub czynnikami ryzyka. 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • cyklosporyna (lek stosowany np. po przeszczepieniu narządu w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu. Cyklosporyna nasila działanie jednocześnie stosowanej rozuwastatyny). Podczas stosowania cyklosporyny nie należy przyjmować leku Suvardio Plus.
 • leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, acenokumarol lub fluindion (jednoczesne stosowanie z lekiem Suvardio Plus może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego ze zwiększonym ryzykiem krwawienia) albo klopidogrel.
 • inne leki zmniejszające stężenie cholesterolu, tzw. fibraty, które regulują również stężenie triglicerydów we krwi (np. gemfibrozyl i inne leki z tej grupy). Podczas jednoczesnego stosowania zwiększa się działanie rozuwastatyny.
 • kolestyramina (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu), gdyż wpływa ona na sposób działania ezetymibu.
 • leki stosowane w leczeniu niestrawności, zawierające glin i magnez (stosowane w celu zobojętnienia kwasu solnego w żołądku). Leki te mogą zmniejszyć stężenie rozuwastatyny w osoczu. Takie działanie można osłabić przyjmując te leki 2 godziny po przyjęciu rozuwastatyny.
 • erytromycyna (antybiotyk). Podczas jednoczesnego stosowania zmniejsza się działanie rozuwastatyny.
 • kwas fusydowy. Jeśli pacjent musi przyjmować doustnie kwas fusydowy w celu leczenia zakażenia bakteryjnego, konieczne będzie czasowe odstawienie leku Suvardio Plus. Lekarz poinformuje, kiedy można bezpiecznie wznowić jego przyjmowanie. Jednoczesne stosowanie leku Suvardio Plus i kwasu fusydowego może rzadko spowodować osłabienie mięśni, ich tkliwość uciskową lub ból (rabdomioliza).
 • doustne środki antykoncepcyjne (tabletka antykoncepcyjna). Podczas jednoczesnego stosowania zwiększa się stężenie hormonów płciowych uwalnianych z tabletki.
 • leki stosowane w hormonalnej terapii zastępczej (zwiększenie stężenia hormonów we krwi).
 • regorafenib (stosowany w leczeniu raka).
 • którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, podawany pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami  rytonawir, lopinawir, atazanawir, symeprewir, ombitaswir, parytaprewir, dazabuwir, welpataswir, grazoprewir, elbaswir, glekaprewir, pibrentaswir.

Leku Suvardio Plus nie należy stosować, jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub przypuszcza, że może być w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w okresie stosowania leku Suvardio Plus, powinna natychmiast przerwać stosowanie leku i powiadomić lekarza. Podczas stosowania leku Suvardio Plus pacjentki powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży. Leku Suvardio Plus nie należy stosować w okresie karmienia piersią, gdyż nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego.

Lek Suvardio Plus nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak mieć na uwadze, że u niektórych pacjentów lek Suvardio Plus może wywołać zawroty głowy. W takim przypadku przed podjęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy skontaktować się z lekarzem.

Suvardio Plus należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosuje się jedną tabletkę dziennie. Suvradio Plus można przyjmować niezależnie od posiłku, tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą. Lek należy przyjmować o stałej porze w ciągu dnia. 

W trakcie terapii należy kontynuować stosowanie diety, zachować aktywność fizyczną oraz badać poziom cholesterolu. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Suvardio Plus: W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala, gdyż może być konieczna pomoc medyczna.

Pominięcie przyjęcia leku Suvardio Plus: W razie pominięcia dawki leku następną tabletkę należy przyjąć o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Suvardio Plus: Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent chce przerwać przyjmowanie leku Suvardio Plus. Po odstawieniu leku Suvardio Plus stężenie cholesterolu może się znowu zwiększyć.

Substancjami czynnymi leku są rozuwastatyna (w postaci soli wapniowej) i ezetymib. Każda tabletka zawiera rozuwastatynę wapniową w ilości odpowiadającej 10 mg rozuwastatyny oraz 10 mg ezetymibu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krospowidon typ A, powidon K-30, sodu laurylosiarczan i magnezu stearynian.

Suvardio Plus zawiera sód i laktozę. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Brak szczególnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Kupujący Suvardio Plus, 10 mg+10 mg, tabl., 60 szt
Kupowali również