Symamis 400 mg, tabl., 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Symamis 400 mg, tabl., 30 szt

111,50

Kupujący Symamis, 400 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również