Symamis 400 mg, tabletki, 30 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Symamis 400 mg, tabletki, 30 szt

113,21

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lek Symamis jest stosowany w leczeniu choroby zwanej schizofrenią. Schizofrenia jest długotrwałym stanem psychicznym, który wpływa na zmianę sposobu myślenia, postrzegania i zachowania pacjenta w porównaniu do prawidłowego.

Lek Symamis jest lekiem stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych (lek przeciwpsychotyczny). Obniża aktywność określonych obszarów w mózgu, które są istotne dla objawów chorób psychicznych.

Jak każdy lek, lek Symamis może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie poszukać pomocy medycznej, jeśli u pacjenta stosującego lek Symamis wystąpią następujące działania niepożądane:

 • wysoka gorączka, pocenie się, sztywność mięśni, szybka praca serca, szybki oddech, uczucie splątania, senność lub pobudzenie - mogą być to objawy poważnego, ale rzadko występującego złośliwego zespołu neuroleptycznego
 • nieprawidłowa czynność serca, przyspieszone bicie serca lub ból w klatce piersiowej, które mogą doprowadzić do ataku serca lub zagrażającej życiu choroby serca
 • zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w kończynach dolnych (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie kończyn), które mogą przemieszczać się wzdłuż naczyń krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu
 • reakcje alergiczne, takie jak: wysypki skórne, świąd, obrzęk, trudności z połykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka
 • atak padaczkowy (napad padaczki)

Pozostałe działania niepożądane leku Symamis:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • drżenie, sztywność lub skurcze mięśni
 • spowolnienie ruchów
 • zwiększenie wydzielania śliny
 • niepokój

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia świadomości związane z nadmierną sennością
 • skurcze mięśni oka z przymusowym ustawieniem gałek ocznych ku górze
 • intensywne bicie serca
 • zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w nogach
 • guz przysadki mózgowej
 • zmniejszona możliwość otwarcia żuchwy w związku ze zwiększonym napięciem mięśni żwaczy
 • zaparcia, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej
 • zawroty głowy
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zwiększenie masy ciała
 • nieprawidłowa produkcja i wydzielanie mleka u kobiet i mężczyzn
 • niewyraźne widzenie
 • zwiększenie masy ciała
 • zaburzenia erekcji
 • pobudzenie

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • drgawki
 • wolne tętno
 • złe samopoczucie, skłonność do stanów zapalnych
 • mimowolne ruchy
 • częste oddawanie moczu, uczucie pragnienia
 • reakcje alergiczne
 • zwiększone ryzyko miażdżycy spowodowane wysokim stężeniem cholesterolu
 • splątanie
 • wysokie ciśnienie krwi
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • zapalenie płuc
 • zwiększone ryzyko złamań spowodowane osteopenią i osteoporozą

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • wysypka
 • nudności, dyskomfort, osłabienie mięśni i splątanie spowodowane niskim stężeniem sodu we krwi
 • obrzęk
 • pokrzywka

Kiedy nie stosować leku Symamis?

Leku Symamis nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na amisulpryd lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • raka piersi
 • guza chromochłonnego nadnerczy
 • guza przysadki mózgowej
 • leczenia lewodopą
 • dzieci przed okresem pokwitania
 • karmienia piersią
 • gdy pacjent ma rzadką chorobę serca objawiającą się powolnym rytmem serca i nieregularnym biciem serca (zespół wydłużonego odstępu QT)
 • choroby Parkinsona
 • zaburzeń rytmu serca

Przed rozpoczęciem stosowania leku Symamis należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: ­

 • choroby nerek
 • choroba Parkinsona
 • napady drgawkowe (ataki padaczki)
 • nieregularna czynność serca (rytm)
 • choroba serca lub w przeszłości w rodzinie występowały choroby serca
 • pacjent ma skłonności do stanów zapalnych, szczególnie migdałków i gorączki
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał zakrzepy krwi
 • cukrzyca lub pacjenta poinformowano, że istnieje u niego podwyższone ryzyko wystąpienia cukrzycy
 • u pacjenta występują gorączka, senność, sztywność mięśni, zaburzenie świadomości i nadmierna potliwość
 • u osób starszych częściej dochodzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi oraz nadmiernego uspokojenia
 • pacjent lub ktoś w jego rodzinie miał raka piersi

Leku Symamis nie należy podawać dzieciom przed okresem dojrzewania płciowego.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Symamis jednocześnie z:

 • lekami stosowanymi do leczenia zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, dyzopiramid, amiodaron i sotalol)
 • niektórymi antybiotykami (np. erytromycyna podawana dożylnie)
 • lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona (np. lewodopa, bromokryptyna, ropinirol)
 • lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (diltiazem, werapamil, beta-blokery)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca (digoksyna)
 • lekami stosowanymi w leczeniu migreny i zaczerwienienia twarzy (klonidyna)
 • niektórymi lekami moczopędnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaparć (bisakodyl, pikosiarczan sodu)
 • kortykosteroidami
 • lekami stosowanymi w leczeniu lęku i niepokoju (benzodiazepiny)
 • lekami przeciwdepresyjnymi (imipramina)
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych (np. pimozyd, haloperydol, lit, klozapina)
 • fenobarbitalem
 • lekami przeciwbólowymi (np. morfina, oksykodon, tramadol)
 • lekami przeciwhistaminowymi, które wywołują senność
 • lekami uspokajającymi
 • lekami hamującymi odruch kaszlu
 • środkami znieczulającymi stosowanymi podczas operacji

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Symamis, gdyż może to nasilać działanie usypiające leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, przed zastosowaniem tego leku. Nie należy przyjmować leku Symamis podczas karmienia piersią.

Podczas stosowania tego leku u pacjenta może wystąpić zmniejszenie czujności i niewyraźne widzenie. W razie wystąpienia takich objawów, nie należy prowadzić pojazdu ani obsługiwać narzędzi lub maszyn.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy połknąć tabletkę leku Symamis przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody. Symamis, 200 mg oraz Symamis, 400 mg: linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symamis: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Symamis, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. Objawy przedawkowania mogą obejmować: senność, sedację, ruchy mimowolne, zawroty głowy, omdlenia (spowodowane niskim ciśnieniem krwi) i śpiączkę.

Pominięcie zastosowania leku Symamis: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie zwykłą dawką.

Przerwanie stosowania leku Symamis: Leczenie można przerwać lub zakończyć tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Substancją czynną leku jest amisulpryd. Każda tabletka zawiera 50 mg, 100 mg, 200 mg lub 400 mg amisulprydu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hypromeloza 2910, celuloza mikrokrystaliczna PH-101, magnezu stearynian.

Lek Symamis zawiera laktozę jednowodną. Lek Symamis zawiera laktozę, rodzaj cukru. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Kupujący Symamis, 400 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również