Symbactin 100 mg, globulki dopochwowe, 3 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Symbactin 100 mg, globulki dopochwowe, 3 szt

34,25

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Symbactin stosowany jest w leczeniu bakteryjnego zakażenia pochwy zwanego waginozą bakteryjną.

Symbactin to lek w postaci półstałych globulek do stosowania dopochwowego. Po wprowadzeniu do pochwy uwalniana jest substancja zwana fosforanem klindamycyny. Klindamycyna należy do grupy leków zwanych antybiotykami.

Jak każdy lek, lek Symbactin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli podczas stosowania leku Symbactin:

 • rozwinie się intensywna, przedłużająca się lub krwawa biegunka (której może towarzyszyć ból brzucha lub gorączka); jest to niezbyt często występujące działanie niepożądane, które może wystąpić po leczeniu antybiotykami i może być objawem poważnego zapalenia jelit lub zapalenia błony śluzowej jelita grubego (rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego)
 • wystąpi bardzo ciężka reakcja alergiczna lub reakcje skórne; są to bardzo rzadko występujące działania niepożądane

Inne działania niepożądane:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia grzybicze, zakażenie drożdżakami
 • ból głowy
 • ból brzucha, biegunka, nudności
 • świąd (w miejscach innych niż miejsce podania)
 • grzybica pochwy, uczucie dyskomfortu w pochwie, zaburzenia pochwy

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • wysypka
 • ból w górnej części brzucha lub ból pleców
 • gorączka lub dreszcze, złe samopoczucie (uczucie braku energii)
 • bolesne oddawanie moczu, krew w moczu, mętny lub cuchnący mocz, zwiększona częstość oddawania moczu lub nagłe parcie na mocz
 • zakażenie pochwy, wydzielina z pochwy, nieregularne krwawienia miesiączkowe
 • ból w miejscu podania, świąd, miejscowy obrzęk

Kiedy nie stosować leku Symbactin: 

 • jeśli pacjentka ma uczulenie na klindamycynę, inny antybiotyk – linkomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jeśli u pacjentki po zastosowaniu antybiotyków występowało zapalenie okrężnicy.

 

Należy poinformować lekarza jeśli:

 • u pacjentki występuje biegunka lub zazwyczaj pojawia się ona podczas przyjmowania antybiotyków
 • u pacjentki w przeszłości występowała choroba zapalna jelit (choroba Leśniowskiego Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego)
 • u pacjentki występują zaburzenia czynności nerek, wątroby lub układu odpornościowego
 • pacjentka jest w wieku poniżej 16 lat lub powyżej 65 lat

Leku Symbactin nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Nie zaleca się stosowania leku Symbactin w pierwszych trzech miesiącach ciąży, ponieważ dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w tym okresie są ograniczone. O zastosowaniu leku u kobiet w czasie ciąży decyduje lekarz. O możliwości zastosowania leku Symbactin u kobiet karmiących piersią decyduje lekarz. Substancja czynna leku może przenikać do mleka matki. Jest mało prawdopodobne, aby karmione piersią dziecko przyjęło bardzo dużą ilość tej substancji, jednak jeśli u dziecka wystąpi krwawa biegunka lub jakiekolwiek objawy choroby, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. W takim przypadku należy przerwać karmienie piersią.

Nie jest prawdopodobne, aby lek Symbactin wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie stosować tego leku, jeśli blistry zawierające globulki są rozdarte, otwarte lub niecałkowicie zamknięte. Nie należy przechowywać globulek w zbyt wysokiej temperaturze, ponieważ ciepło może je zmiękczyć i zdeformować. Zalecana dawka leku to jedna globulka, którą należy umieszczać głęboko w pochwie, wieczorem przed zaśnięciem przez 3 kolejne dni. Po aplikacji globulka rozpuści się i ulegnie całkowitemu rozpłynięciu. Należy zawsze umyć ręce przed i po aplikcji globulki.

Aplikacja globulki:

 • wyjąć globulkę z blistra; 
 • położyć się na plecach z kolanami podciągniętymi do klatki piersiowej; 
 • włożyć globulkę do pochwy koniuszkiem trzeciego (środkowego) palca tak głęboko, jak to jest możliwe nie powodując dyskomfortu. 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symbactin: W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Nie należy stosować większej ilości globulek, chyba, że zaleci tak lekarz.

Pominięcie zastosowania leku Symbactin: W przypadku gdy od czasu pominięcia dawki minęło tylko kilka godzin, lek należy zastosować tak szybko jak to możliwe. Jeżeli zbliża się pora zastosowania następnej dawki należy pominąć nieprzyjętą dawkę i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Należy zadbać o stosowanie globulek o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Połknięcie leku Symbactin: W przypadku połknięcia globulki należy skonsultować się z lekarzem. Nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia, ale lekarz udzieli informacji co należy zrobić w takiej sytuacji.

Substancją czynną leku jest klindamycyny fosforan. Każda globulka zawiera 100 mg klindamycyny w postaci klindamycyny fosforanu.

Pozostały składnik to: tłuszcz stały.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Kupujący Symbactin, 100 mg, glob.dopochw., 3 szt
Kupowali również