Symbicort (160+4,5mcg)/d,prosz.inh, 120 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Symbicort (160+4,5mcg)/d,prosz.inh, 120 dawek

126,41

Kupujący Symbicort, (160+4,5mcg)/daw.inh.,aer.inhal.,120 daw.
Kupowali również