Teenia (3 mg+0,02 mg), tabl.powl.,(i.rów),Delf,Portug,21szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Teenia (3 mg+0,02 mg), tabl.powl.,(i.rów),Delf,Portug,21szt

21,19

Kupujący Teenia, 3 mg+0,02 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,Portug,21szt
Kupowali również