Test Helicobacter pylori test IHP-602H, 1 szt.

Test Helicobacter pylori test diagnostyczny umożliwiający stwierdzenie zakażenia bakteria Helicobacter pylori, która jest częstą przyczyną refluksu.

24,67

Kategorie:
Problemy trawienne i pokarmowe » Nadkwaśność i zgaga
Testy diagnostyczne » Helicobacter

Helicobacter Test z krwi wykrywa specyficzne przeciwciała, które pojawiają się w odpowiedzi organizmu człowieka na zakażenie bakterią Helicobacter pylori. Test wykonuje się z krwi z palca. Wynik testu odczytuje się w postaci barwnych prążków w czasie 5 minut.

Jednorazowy domowy test do wykrywania przeciwciał swoistych dla bakterii H. pylori z krwi.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

 • Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.
 • Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.
 • Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
 • Nie używać testu w przypadku, gdy kopertka foliowa jest uszkodzona, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
 • Nie używać nakłuwacza, jeśli jest niekompletny lub zepsuty.
 • Test i nakłuwacz są przeznaczone tylko do jednokrotnego użycia.
 • Zużyty test i zużyty nakłuwacz usuwać jak każdy inny odpad domowy.
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 

Uwagi:

 •  Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2 - 8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki i doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej.
 • Przed badaniem należy umyć ręce mydłem w ciepłej wodzie (aby zwiększyć ukrwienie palca, który będzie nakłuwany) i dokładnie je wysuszyć.
 • Nie jest wymagane, aby przed wykonaniem badania być na czczo.
 • Badanie należy wykonać ściśle przestrzegając załączonej do opakowania instrukcji.

Sposób użycia:

Wykonanie badania:

 • Wyjmij z foliowej kopertki płytkę testową i umieść ją na poziomej, czystej powierzchni. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić do domowych śmieci. Badanie powinno być wykonane w ciągu 1 godziny od otwarcia kopertki.
 • Wyjmij z opakowania nakłuwacz, przy pomocy którego będzie nakłuty palec oraz małą plastikową pipetkę, która będzie potrzebna do pobrania krwi z palca.
 • Delikatnie pomasuj nakłuwany palec przez minimum 30 sekund (zwykle nakłuwa się palec środkowy lub serdeczny).
 • Zdezynfekuj opuszkę palca środkowego lub serdecznego. Po dezynfekcji odczekaj 30- 60 sekund do całkowitego wyschnięcia skóry.
 • Zdejmij z nakłuwacza nasadkę ochronną przekręcając ją o 90° . Nakłuwacz jest gotowy do użycia.
 • Przyłóż nakłuwacz otwartą częścią do bocznej części zdezynfekowanej opuszki palca tak, aby ściśle on do niej przylegał i dociśnij go do usłyszenia charakterystycznego „klik” Q. Palec został nakłuty.
 • Opuść rękę z nakłutym palcem w dół, aby uformowała się duża i pełna kropla krwi. Aby to ułatwić, możesz dodatkowo nakłuty palec ucisnąć kilka razy z obu stron tak, jak to pokazano na rys. .
 • Trzymając pipetkę w pozycji poziomej, zbliż jej końcówkę do kropli krwi. Nie ściskaj przy tym ani samej pipetki, ani opuszki palca. Pod wpływem sił kapilarnych krew zacznie wpływać do pipetki. Pipetkę trzymaj przytkniętą do kropli tak długo, aż krew wypełni ją do czarnej kreski. Unikaj powstania pęcherzyków powietrza .
 • Ściskając pipetkę, wprowadź całą jej zawartość do okrągłego okienka na płytce testowej O. Odczekaj, aż krew zostanie całkowicie wchłonięta.
 • Odkręć nakrętkę buteleczki z roztworem i nie zwlekając wprowadź do okrągłego okienka na płytce testowej 3 pełne krople roztworu .
 • Odczytaj wynik testu w czasie 5 minut od momentu dodania roztworu. Nie bierz pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.
 • Pozostałą w pojemniku resztę roztworu wylej do toalety i spłucz wodą.
 • Po odczytaniu wyniku, test i pusty pojemnik wyrzuć do domowych śmieci.

Zawartość opakowania:

Opakowanie zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania jednego badania:

 • 1 foliową szczelnie zamkniętą kopertkę, w której znajduje się: 1 płytka testowa i 1 środek pochłaniający wilgoć
 • 1 pojemnik z zakraplaczem zawierający roztwór 
 • 1 sterylny nakłuwacz
 • 1 plastikową pipetkę 
 • 1 instrukcję używania wyrobu

Test należy wyjąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania. Obecny w opakowaniu środek pochłaniający wilgoć należy wyrzucić do domowych śmieci.

Przed wykonaniem badania należy przygotować środek do dezynfekcji opuszki palca (np. wacik nasączony 70% alkoholem), kawałek papierowego ręcznika oraz zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.

Kupujący Test Helicobacter pylori,d/wykr.antyg.w kale,HP-602H,1szt
Kupowali również