Test pask. Glucocard Vital 50 pasków


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Test pask. Glucocard Vital 50 pasków

PAski testowe do pomiarów glukozy we krwi pełnej.
Do użytku w mierniku Glucocard Vital.

37,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Odczynniki (1 pasek testowy)
Oksydaza glukozowa (z kropidlaka czarnego): 1,5-1,9 IU, chlorek heksaaminarutenu (III): 30-35 ľg

Kupujący Test pask. Glucocard Vital, 50 pasków
Kupowali również