Trimesan 100 mg Tabletki, 20 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Trimesan 100 mg Tabletki, 20 szt.

14,75

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Zakażenia dróg moczowych powodowane przez wrażliwe szczepy Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterobacter sp. oraz gronkowce, w tym Staphylococcus saprophyticus. Zakażenia dróg oddechowych: zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii (m.in. będące powikłaniem w zespole nabytego upośledzenia odporności AIDS). Zakażenia przewodu pokarmowego: dur brzuszny, biegunka wywołana przez E. coli (w tym biegunka podróżnych).

Wrażliwość drobnoustrojów należy potwierdzić badaniami.

Trimesan jest lekiem przeciwbakteryjnym do stosowania wewnętrznego. Substancją czynną leku jest trimetoprim będący inhibitorem reduktazy kwasu dihydrofoliowego, enzymu biorącego udział w przemianie kwasu dihydrofoliowego w kwas tetrahydrofoliowy. Trimetoprim selektywnie hamuje syntezę białek bakterii, powodując ich śmierć. Trimetoprim działa na większość szczepów następujących drobnoustrojów: Bordetella sp., Citrobacter sp., Enterobacter sp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Hafnia sp., Klebsiella pneumoniae, Legionella sp., Pasteurella sp., Providencia sp., Serratia sp., Salmonella sp., Shigella sp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Vibrio sp., Yersinia sp.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻADANE:

W przypadku wystąpienia poniżej wymienionych ciężkich zagrażających życiu działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza lub najbliższego szpitala (występują rzadko, czyli rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):  wstrząs anafilaktyczny objawiający się splątaniem, bladością skóry, spadkiem ciśnienia krwi, poceniem się, wytwarzaniem małej ilości moczu, przyspieszonym oddechem, osłabieniem i omdleniem);  zespół Stevensa-Johnsona (występowanie pęcherzy w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, gardła, okolicy narządów płciowych i odbytu oraz spojówek);  zespół Lyella (ostre uogólnione zmiany rumieniowe z oddzieleniem się naskórka). Należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych: występujących z nieznaną częstością:  częstego pojawiania się siniaków i wybroczyn w wyniku zmniejszenia liczby płytek krwi,  bólu gardła, zakażeń, mogących być objawami zmniejszenia liczby krwinek białych, granulocytów, neutropenii;  krwawień z nosa i innych krwotoków,niedokrwistości (anemii);  zasinienia skóry z powodu zwiększonej ilości odtlenowanej hemoglobiny we krwi (w wyniku zwiększenia stężenia methemoglobiny (nieprawidłowej hemoglobiny)); występujących rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):  bólu głowy, nudności, wymiotów, światłowstrętu, sztywności karku (aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

Inne działania niepożądane: Rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): zwiększenie stężenia potasu, mocznika, kreatyniny, bilirubiny we krwi, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, gorączka. Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie języka; wysypki skórne, świąd oraz nadwrażliwość na światło. (częstość tych zmian zależy od dawki. Wysypki mają często charakter plamisto-grudkowy i występują po 10 – 14 dniach od rozpoczęcia leczenia).

Kiedy nie stosować leku Trimesan:

- jeśli pacjent ma uczulenie na trimetoprim lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w przypadku ciąży;
- jeśli pacjent ma zaburzenia krwi, w tym niedokrwistość (anemię) megaloblastyczną wywołaną niedoborem kwasu foliowego;
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Trimesan należy omówić to z lekarzem. Trimetoprim może hamować wytwarzanie komórek krwi. Jeśli podczas leczenia wystąpi ból gardła, gorączka lub wybroczyny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy uszkodzenia szpiku. Należy powiadomić lekarza o wszelkich istniejących zaburzeniach czynności szpiku (zaburzenia krwiotwórcze), w tym niedokrwistości (anemii), ponieważ trimetoprim może pogorszyć ich przebieg. Trimetoprim potencjalnie może być przyczyną hiperkaliemii (zwiększonego stężenia potasu we krwi). Jednoczesne stosowanie leku Trimesan z pewnymi lekami, suplementami potasu oraz jedzeniem z wysoką zawartością potasu może prowadzić do ciężkiej hiperkaliemii. Objawy ciężkiej hiperkaliemii mogą obejmować skurcze mięśni, nieregularny rytm serca, biegunkę, nudności, zawroty głowy lub ból głowy. Należy powiadomić lekarza o wszelkich przebytych schorzeniach wątroby lub nerek, ponieważ mogą one prowadzić do konieczności zmniejszenia dawki leku.

 

Trimesan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności dotyczy to:  antybiotyków, takich jak ryfampicyna,  leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna,  digoksyny i prokainamidu – leków stosowanych w chorobach serca,  fenytoiny stosowanej w padaczce,  dapsonu – leku stosowanego m.in. w leczeniu opryszczkowatego zapalenia skóry lub trądu, zespole Leśniowskiego-Crohna,  leków hamujących czynność szpiku kostnego, takich jak metotreksat i fenytoina,  spironolaktonu i podobnie do niego działających leków (innych leków moczopędnych oszczędzających potas).

 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Trimesan. Trimetoprim przenika do mleka ludzkiego. Nie zaleca się stosowania trimetoprimu podczas karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak jest informacji, by lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Tabletki można dzielić.

Najlepiej stosować lek między posiłkami, gdyż pokarm hamuje wchłanianie trimetoprimu.

Czas trwania leczenia:
Lek należy stosować przez co najmniej 10 dni. Po ustąpieniu objawów chorobowych leczenie należy kontynuować jeszcze 2 do 3 dni.

 

 

 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Trimesan
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Trimesan należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Trimesan
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to jest możliwe. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

substancja czynna: Jedna tabletka zawiera 100 mg trimetoprimu (Trimethoprimum).

substancje pomocnicze: Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa typ C Magnezu stearynian

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić przed wilgocią.

Kupujący Trimesan, 100 mg, tabl., 20 szt,bl
Kupowali również