Triplixam 10 mg+2,5 mg+ 5mg, tabletki powlekane, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Triplixam 10 mg+2,5 mg+ 5mg, tabletki powlekane, 30 szt

49,72

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Triplixam jest preparatem złożonym , zawierającym trzy substancje czynne: peryndopryl, indapamid i amlodypinę. Jest to lek przeciwnadciśnieniowy, stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego). Każda z substancji czynnych obniża ciśnienie tętnicze, a działając razem umożliwiają kontrolę ciśnienia krwi u pacjenta.  Peryndopryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE); działa on przez rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie przez nie krwi. Indapamid jest lekiem moczopędnym. Leki moczopędne zwiększają ilość moczu wytwarzanego przez nerki, jednakże indapamid różni się od innych leków moczopędnych, ponieważ powoduje tylko niewielkie zwiększenie ilości wytwarzanego moczu. Amlodypina jest antagonistą wapnia (który należy do grupy leków nazywanych dihydropirydynami); powoduje ona rozluźnienie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ przez nie krwi.
obniża ciśnienie tętnicze krwi,moczopędne,zmniejsza obciążenie serca Często: ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie twarzy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, uczucie mrowienia, zaburzenia widzenia, szum uszny, uczucie „pustki” w głowie z powodu niskiego ciśnienia tętniczego, kaszel, duszność, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, reakcje alergiczne (takie jak wysypki, świąd), kurcze mięśni, uczucie zmęczenia, senność, opuchnięcie okolicy kostek.
Niezbyt często: wahania nastroju, lęk, depresja, zaburzenia snu, drżenie, pokrzywka, omdlenie, nieodczuwanie bólu, zapalenie błony śluzowej nosa, zmieniona czynność jelit, wypadanie włosów, plamica, odbarwienie skóry, swędzenie, pocenie się, ból w klatce piersiowej, ból mięśni lub stawów, ból pleców, ból, złe samopoczucie, zaburzenia nerek, zaburzenia oddawania moczu, potrzeba oddawania moczu w nocy, zwiększona częstość oddawania moczu, niemożność osiągnięcia wzwodu,gorączka lub podwyższona temperatura ciała, dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, zwiększenie liczby krwinek białych pewnego typu, duże stężenie potasu we krwi, hipoglikemia, małe stężenie sodu we krwi, szybka czynność serca, zapalenie naczyń krwionośnych, reakcje nadwrażliwości na światło, skupiska pęcherzy na skórze, obrzęk rąk, kostek lub stóp, zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, upadki, suchość błony śluzowej jamy ustnej. 
Rzadko: dezorientacja, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, duże stężenie bilirubiny w surowicy).
Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi, zaburzenia sercowo-naczyniowe, eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki rodzaj zapalenia płuc), opuchlizna dziąseł, ciężkie reakcje skórne, w tym nasilona wysypka, zaczerwienienie skóry całego ciała, nasilone swędzenie, powstawanie pęcherzy, łuszczenie i obrzęk skóry, rumień wielopostaciowy, krwawiące, wrażliwe lub powiększone dziąsła, zaburzenie czynności wątroby, zapalenie wątroby, ciężkie zaburzenie czynności nerek, zażółcenie skóry (żółtaczka), wzdęcie brzucha (zapalenie żołądka), zaburzenia nerwów, mogące powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie, zwiększenie napięcia mięśni, hiperglikemia, duże stężenie wapnia we krwi, incydent naczyniowo-mózgowy.
Inne: encefalopatia wątrobowa (choroba mózgu wywołana chorobą wątroby). W przypadku występowania tocznia rumieniowatego układowego (rodzaj kolagenozy) może wystąpić nasilenie objawów.
Triplixam może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli przyjmowanie leku powoduje nudności, zawroty głowy, zmęczenie albo ból głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Jeśli występuje uczulenie na peryndopryl lub inne inhibitory ACE, indapamid lub inne sulfonamidy, amlodypinę lub inne dihydropirydyny albo na którykolwiek z pozostałych składników leku. Jeśli podczas wcześniejszego leczenia inhibitorem ACE występowały objawy, takie jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, intensywne swędzenie lub nasilone wysypki, lub jeśli takie objawy wystąpiły u kogoś z rodziny w jakichkolwiek innych okolicznościach (stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym). Jeśli występuje: ciężka choroba wątroby lub stan zwany encefalopatią wątrobową (zaburzenie czynności mózgu wywołane chorobą wątroby); zwężenie zastawki aortalnej serca (zwężenie aorty) lub wstrząs kardiogenny (stan, w którym serce nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości krwi do organizmu); niewydolność serca po zawale serca; bardzo niskie ciśnienie tętnicze; małe stężenie potasu we krwi; ciężka choroba nerek; umiarkowaną chorobę nerek; cukrzycę lub chorobę nerek i jest leczony aliskirenem. Jeśli podejrzewa się nieleczoną niewyrównaną niewydolność serca (nasilone zatrzymanie wody w organizmie, trudności w oddychaniu. Jeśli pacjent jest poddawany dializoterapii. Jeśli występuje: kardiomiopatia przerostowa (choroba mięśnia sercowego) lub zwężenie tętnicy nerkowej (zwężenie naczynia krwionośnego dostarczającego krew do nerki); znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (przełom nadciśnieniowy); choroba wątroby; kolagenoza (choroba tkanki łącznej), taka jak toczeń rumieniowaty układowy lub twardzina skóry; miażdżyca tętnic (stwardnienie tętnic);dna moczanowa. Jeśli stosowana jest dieta o małej zawartości soli lub zamienniki soli zawierające potasu. Ponadto należy poinformować lekarza o: planowanym leczeniu odczulającym w celu zmniejszenia reakcji uczuleniowych na użądlenia pszczół lub os, znieczuleniu lub zabiegu chirurgicznym, zabiegu usunięcia cholesterolu z krwi przy użyciu specjalnego urządzenia (zabieg aferezy LDL), badaniu wymagającym podania środka kontrastującego zawierającego jod.
Gdy przyjmujesz inne leki. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz stosować. Należy unikać przyjmowania leku Triplixam z: litem; lekami oszczędzającymi potas (triamteren, amiloryd), suplementami potasu lub zamiennikami soli zawierającymi potas; dantrolenem (we wlewie); estramustyną; innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego: inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę oraz antagonistami receptora angiotensyny II. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli przyjmujesz lub planujesz stosować którykolwiek z następujących leków: inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, w tym aliskiren, leki moczopędne; leki oszczędzające potas,stosowane w leczeniu niewydolności serca: eplerenon i spironolakton; leki znieczulające; środki kontrastujące zawierające jod; beprydyl; moksyfloksacyna, sparfloksacyna; metadon; dofetylid, ibutylid, bretylium, cyzapryd, difemanil, prokainamid, chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, werapamil, diltiazem; digoksyna lub inne glikozydy nasercowe; niektóre antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń, takie jak ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna; itrakonazol, ketokonazol, amfoterycyna B podawana dożylnie; allopurynol; mizolastyna, terfenadyna lub astemizol; kortykosteroidy (np. ibuprofen) lub duże dawki salicylanów (np. kwas acetylosalicylowy); leki immunosupresyjne np. cyklosporyna, takrolimus; tetrakozaktyd; sole złota, zwłaszcza podawane dożylnie; halofantryna; baklofen; leki stosowane w leczeniu cukrzycy , takie jak insulina lub metformina; wapń, w tym preparaty uzupełniające niedobór wapnia; leki przeczyszczające o działaniu drażniącym (np. senes); leki stosowane w leczeniu nowotworów; winkamina; leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak: np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne typu imipraminy, neuroleptyki; pentamidyna; rytonawir, indynawir, nelfinawir; Hypericum perforatum (ziele dziurawca zwyczajnego); trimetoprim; heparyna; leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu lub astmy (np. efedryna, noradrenalina lub adrenalina); nitrogliceryna i inne azotany lub pozostałe leki rozszerzające naczynia krwionośne.
Jeśli jesteś w ciąży lub ją podejrzewasz oraz gdy karmisz piersią.
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody, najlepiej rano, przed posiłkiem. Lekarz określi odpowiednią częstotliwość stosowania oraz dawkę dla pacjenta. Zazwyczaj zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę.
Zażycie zbyt wielu tabletek może spowodować, że ciśnienie tętnicze obniży się, nawet w niebezpiecznym stopniu, czemu czasami mogą towarzyszyć nudności, wymioty, kurcze, zawroty głowy, senność, dezorientacja, skąpomocz, bezmocz.
Podczas przyjmowania leku Triplixamnie należy spożywać grejpfrutów ani soku grejpfrutowego, ponieważ może wystąpić zwiększenie stężenia substancji czynnej: amlodypiny, co może powodować nieprzewidziane nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze leku Triplixam.
Nie należy podawać leku Triplixam dzieciom i młodzieży.
peryndopryl, indapamid, amlodypina

Kupujący Triplixam,10 mg+2,5 mg+ 5mg, tabl.powl., 30 szt
Kupowali również