Uprox XR 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Uprox XR 0,4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 30 szt.

23,21

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na U

Objawy z dolnych dróg moczowych związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Łagodzi objawy przerostu prostaty, rozkurcza mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: zawroty głowy, zaburzenia wytrysku, w tym wytrysk wsteczny, brak wytrysku.

- Nadwrażliwość na substancję czynną, w tym polekowy obrzęk naczynioruchowy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Niedociśnienie ortostatyczne w wywiadzie.

- Ciężka niewydolność wątroby.

Doustnie, przyjmować po śniadaniu lub po pierwszym posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody, w pozycji siedzącej lub stojącej. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Preparat przeznaczony do stosowania u mężczyzn. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć inne choroby, które mogą dawać takie same objawy jak łagodny rozrost gruczołu krokowego, badania należy regularnie powtarzać.

Każda tabletka zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku (Tamsulosini hydrochloridum).

Kupujący Uprox XR, 0,4 mg, tabl.o przedl.uwaln.,30 szt
Kupowali również