Vicebrol Forte 10 mg, tabletki, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Vicebrol Forte 10 mg, tabletki, 30 szt.

19,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na V

- Łagodzenie objawów przewlekłych zaburzeń krążenia mózgowego, występujących w następstwie udaru, takich jak:niedomogi pamięci, obniżenie sprawności intelektualnej, niezborność ruchów,

- Łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów związanych z zaburzeniami krążenia mózgowego w przebiegu miażdżycy tętnic mózgowych, w tym otępienia naczyniopochodnego,

- Leczenie wspomagające zaburzeń wzroku o podłożu naczyniowym.

- Leczenie wspomagające zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

Vicebrol Forte zawiera jako substancję czynną winpocetynę. Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania winpocetyny zaobserwowano następujące działania niepożądane:Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów): • zaburzenia snu (bezsenność, senność); • zawroty i bóle głowy; • osłabienie; • mrowienie kończyn; • wzmożone pocenie się; • nadaktywność ruchowa; • zaburzenia rytmu serca: obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT, częstoskurcz i skurcze dodatkowe; • zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie ciśnienia krwi); • zaczerwienienie skóry twarzy • nudności, zgaga; • suchość błony śluzowej jamy ustnej • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; • alergiczne odczyny skórne Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 000 pacjentów): • zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia)

Kiedy nie stosować leku Vicebrol Forte:

• jeśli pacjent ma uczulenie na winpocetynę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
• jeśli u pacjenta stwierdzono lub podejrzewa się krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego;
• jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba niedokrwienna serca;
• jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca;
• w okresie ciąży;
• w okresie karmienia piersią;
• u dzieci i młodzieży (ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej).

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vicebrol Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: • jeśli u pacjenta występuje zaawansowana niewydolnoś • nerek, w takim przypadku należy zmniejszyć dawkę leku, • jeśli w trakcie stosowania leku zaobserwuje się spadek ciśnienia krwi bądź zaburzenia rytmu serca, należy zaprzestać stosowania leku, • jeśli lek podaje się pacjentom z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u osób jednocześnie przyjmujących leki, które powodują wydłużenie odcinka QT, w takich sytuacjach zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG.

 

Dzieci i młodzież

Leku Vicebrol Forte nie należy stosować u dzieci i młodzieży

 

Vicebrol Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie zaobserwowano żadnych interakcji w przypadku podawania winpocetyny z betaadrenolitykami (jedna z najważniejszych grup lekowych stosowanych w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca), takimi jak chloranolol i pindolol, z klopamidem (lek moczopędny) lub hydrochlorotiazydem (lek moczopędny). W rzadkich przypadkach winpocetyna nasilała hipotensyjne (obniżające ciśnienie krwi) działanie α-metylodopy (lek przeciwnadciśnieniowy). Winpocetyna podawana jednocześnie z adenozyną zwiększa neuroprotekcyjne (działanie osłonowe na tkankę nerwową) działania tej ostatniej. Nie stwierdzono interakcji z digoksyną (stosowana w niewydolności serca i migotaniu komór) i acenokumarolem. Leczenie skojarzone z winpocetyną nie stanowiło potencjalnego ryzyka wystąpienia oddziaływań z innymi lekami w przypadku leczenia cukrzycy glibenklamidem (doustny lek przeciwcukrzycowy). Należy zachować ostrożność podając winpocetynę jednocześnie z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, jak również z lekami przeciwarytmicznymi i przeciwzakrzepowymi. Vicebrol Forte z jedzeniem i piciem Lek należy przyjmować doustnie po jedzeniu.

 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Vicebrol Forte jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

 

Vicebrol Forte zawiera laktozę (cukier obecny w mleku)

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:
Dorośli: 1 tabletkę trzy razy na dobę (30 mg/dobę).

Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie, po jedzeniu, popijając wodą. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vicebrol Forte

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana przez lekarza prowadzącego. W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 

Pominięcie zastosowania leku Vicebrol Forte

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Przerwanie stosowania leku Vicebrol Forte

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. W przypadku konieczności przerwania stosowania leku, lekarz stopniowo zmniejszy stosowaną dawkę.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

substancja czynna: Jedna tabletka zawiera 10 mg winpocetyny (Vinpocetinum).

substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana Magnezu stearynian

 

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Kupujący Vicebrol Forte, 10 mg, tabl., 30 szt,bl(1x30)
Kupowali również