Vilpin 5 mg, tabl.,(i.rów),InPh,W.Bryt, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Vilpin 5 mg, tabl.,(i.rów),InPh,W.Bryt, 28 szt

5,83

Kupujący Vilpin, 5 mg, tabl.,(i.rów),InPh,W.Bryt, 28 szt
Kupowali również