Xalacom (0,05 mg+5 mg)/ml, krople do oczu, 2,5 ml,3 but.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Xalacom (0,05 mg+5 mg)/ml, krople do oczu, 2,5 ml,3 but.

83,31

Kupujący Xalacom, (0,05 mg+5 mg)/ml, krople do oczu, 2,5 ml,3 but.
Kupowali również