Xalatan 0,05 mg/ml (0,005%), krople do oczu, 2,5 ml,3 but.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Xalatan 0,05 mg/ml (0,005%), krople do oczu, 2,5 ml,3 but.

94,83

Kupujący Xalatan, 0,05 mg/ml (0,005%), krople do oczu, 2,5 ml,3 but.
Kupowali również