Zalasta 10 mg,tabl.,(i.rów),InPh,Słowenia, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Zalasta 10 mg,tabl.,(i.rów),InPh,Słowenia, 28 szt

63,66

Kupujący Zalasta, 10 mg, tabl.,(i.row),InPh, 28 szt
Kupowali również