Zalasta 5 mg,tabl.powl.,(i.rów),InPh,Irland, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Zalasta 5 mg,tabl.powl.,(i.rów),InPh,Irland, 28 szt

34,01

Kupujący Zalasta, 5 mg, tabl.,(i.row),InPh, 28 szt
Kupowali również