Adrenalina WZF 0.1% Iniekcje, 300 mcg / 0,3 ml, 1 ampułko - strzykawka, 1 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Adrenalina WZF 0.1% Iniekcje, 300 mcg / 0,3 ml, 1 ampułko - strzykawka, 1 ml

55,64

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Lek Adrenalina WZF jest przeznaczony do samodzielnego użycia natychmiast po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej (w tym wstrząsu anafilaktycznego) po kontakcie z alergenem. Objawy to: pokrzywka, zaczerwienienie, obrzęk, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia tętniczego.
rozszerza oskrzela,zapobiega niedociśnieniu,przeciwdziała rozszerzeniu naczyń Często, nawet po podaniu małych dawek adrenaliny to: kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, nadmierna potliwość, nudności, wymioty, trudności w oddychaniu, bladość, zawroty głowy, osłabienie, drżenie, ból głowy, stan lękowy, pobudliwość nerwowa, niepokój, zimne kończyny. Rzadko: omamy, omdlenia, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, kwasicę metaboliczną, rozszerzenie źrenic, trudności w oddawaniu moczu z zatrzymaniem moczu włącznie, drżenie mięśni.
Działania niepożądane, które występowały po zastosowaniu większych dawek adrenaliny lub u osób wrażliwych: zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków lub zatrzymanie czynności serca), nagły wzrost ciśnienia tętniczego (czasami prowadzący do krwotoku mózgowego) oraz skurcz naczyń (np. skóry, błon śluzowych, nerek).
 
Uwaga! Po zastosowaniu leku pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu aż ustąpią objawy ciężkiej reakcji alergicznej.
Gdy nadwrażliwość na składniki preparatu, choroby serca, nadczynność tarczycy, dławicę piersiową, nadciśnienie, jaskrę, schorzenia nerek, raka gruczołu krokowego, cukrzycę.
 
Gdy przyjmujesz leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, hormony tarczycy, teofilinę, oksytocynę, atropinę, leki z grupy nieselektywnych β-adrenolityków (np. propranolol, sotalol), glikozydy naparstnicy, chinidynę, insulinę. Ponadto należy przyjmować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.
Domięśniowo. Lek stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie wstrzykiwać w mięśnie pośladka. Miejsce, w które wstrzyknięto lek należy lekko masować przez 10 sekund po wykonaniu wstrzyknięcia.
Zdjąć osłonkę zabezpieczającą z igły. Nie zdejmować blokady umieszczonej na tłoku ampułko-strzykawki. Wbić igłę w mięsień w przednio-bocznej części uda i nacisnąć tłok do oporu. W razie potrzeby wstrzyknięcie można wykonać przez lekką odzież. Po użyciu ampułko-strzykawki na igłę z powrotem nałożyć osłonkę zabezpieczającą.
 
Uwaga! Roztwór w ampułko-strzykawce powinien być bezbarwny lub prawie bezbarwny, przezroczysty. Nie używać leku w przypadku stwierdzenia zmiany zabarwienia roztworu.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowywać w lodówce (od 2○C do 8○C). W obowiązującym terminie ważności dopuszcza się przechowywanie leku przez okres 6 miesięcy w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.
winian adrenaliny

Kupujący Adrenalina WZF, 300 mcg/0,3 ml,roztw.d/wstrz,1 amp-strz.1 ml
Kupowali również