Adrenalina WZF 300 mikrogramów/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Adrenalina WZF 300 mikrogramów/0,3 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 szt.

55,64

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Lek Adrenalina WZF jest przeznaczony do stosowania w stanach zagrożenia życia, w leczeniu nagłych przypadków ciężkiej reakcji alergicznej, wstrząsu anafilaktycznego i anafilaksji samoistnej. Powyższe stany mogą być wywołane przez kontakt z alergenem (np. użądlenia i ukąszenia owadów, pokarmy, leki, lateks) lub wynikać z innych przyczyn (np. wysiłek fizyczny).

Adrenalina łagodzi objawy ciężkiej rekacji alergicznej, wpływając korzystnie na ciśnienie krwi, pracę serca i oddychanie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób), nawet po podaniu małych dawek adrenaliny to: kołatanie serca, przyspieszona czynność serca, pocenie się, nudności, wymioty, trudności w oddychaniu, bladość, zawroty głowy, osłabienie, drżenie, ból głowy, nerwowość, lęk, niepokój oraz uczucie zimna w obrębie dłoni i stóp.

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na adrenalinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. W stanach zagrożenia życia nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do zastosowania leku.

Dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg nie można podać odpowiedniej dawki leku ze względu na konstrukcję ampułko-strzykawki. Nie zaleca się stosowania mniejszych dawek leku z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu i pod kontrolą lekarza.

O zastosowaniu leku w okresie ciąży zdecyduje lekarz.

Po zastosowaniu leku pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu aż ustąpią objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

Pacjenci z ryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej lub wstrząsu anafilaktycznego powinni mieć lek stale przy sobie (w domu, w pracy, podczas urlopu). Lek Adrenalina WZF zapakowany jest w ampułko-strzykawkę, która jest gotowa do bezpośredniego użycia. Dlatego należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją bezpośrednio po wykupieniu leku, aby w razie konieczności pacjent był odpowiednio przygotowany do jego użycia.

Lek Adrenalina WZF jest przeznaczony do stosowania w nagłych przypadkach w stanach zagrożenia życia. Zawsze po użyciu leku Adrenalina WZF należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Należy wybrać numer telefonu 112, poprosić o przysłanie karetki pogotowia oraz powiedzieć, że wystąpiła „anafilaksja”, nawet jeśli wydaje się, że objawy ustępują. Może być konieczna hospitalizacja, w celu obserwacji i dalszego leczenia. Jest to spowodowane możliwością nawrotu objawów ciężkiej reakcji alergicznej po pewnym czasie.

Substancją czynną leku jest adrenalina. Każdy ml roztworu zawiera 1 mg adrenaliny w postaci adrenaliny winianu.

Pozostałe składniki to: sodu pirosiarczyn (E 223), sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). W obowiązującym terminie ważności dopuszcza się przechowywanie leku poza lodówką przez okres 6 miesięcy w temperaturze poniżej 25°C (należy wpisać właściwą datę w miejscu oznaczonym na kartoniku „Data wyjęcia opakowania z lodówki”), po upływie 6 miesięcy od tej daty lek nie nadaje się już do użytku. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Adrenalina WZF, 300 mcg/0,3 ml,roztw.d/wstrz,1 amp-strz.1 ml
Kupowali również