Anoro (55 mcg+22 mcg)/dawkę, proszek do inhalacji, 30 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Anoro (55 mcg+22 mcg)/dawkę, proszek do inhalacji, 30 dawek

184,71

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Kupujący Anoro Ellipta (Anoro),55mcg+22mcg,prosz.d/inh,podziel,30daw
Kupowali również