Arthrotec 50 mg + 0,2 mg, tabletki, 20 szt. (import równoległy InPharm - Portugalia)


Zdjęcie podglądowe recepty

Arthrotec 50 mg + 0,2 mg, tabletki, 20 szt. (import równoległy InPharm - Portugalia)

33,35

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Arthrotec jest wskazany do stosowania u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania niesteroidowego leku przeciwzapalnego (diklofenak) z mizoprostolem. Diklofenak wchodzący w skład leku Arthrotec jest wskazany w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów. Mizoprostol jest wskazany w leczeniu pacjentów, u których istnieje konieczność profilaktyki owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy wywołanego stosowaniem leków z grupy NLPZ.

Arthrotec jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból brzucha, biegunka, nudności, niestrawność.

Często (występujące u więcej niż 1 na 100 i mniej niż 1 na 10 pacjentów): bezsenność, ból głowy, zawroty głowy, owrzodzenie przewodu pokarmowego, zapalenie dwunastnicy, zapalenie żołądka, zapalenie przełyku, zapalenie przewodu pokarmowego, wymioty, zaparcia, wzdęcia z oddawaniem gazów, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej, wysypka, świąd, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, obniżenie wartości hematokrytu, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi, nieprawidłowy rozwój płodu

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak, kwas acetylosalicylowy, leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), mizoprostol, inne prostaglandyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • w przypadku czynnej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacji lub krwawienia,
 • w przypadku innego czynnego krwawienia, np. krwawienia naczyniowo-mózgowego,
 • w ciąży lub u kobiet planujących ciążę,
 • jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym i nie stosuje skutecznej metody antykoncepcji, aby nie dopuścić do zajścia w ciążę,
 • u pacjentów, u których leki z grupy NLPZ wywołują napady astmy, pokrzywkę lub ostry nieżyt nosa,
 • w leczeniu bólu okołooperacyjnego w przypadku zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę serca i (lub) chorobę naczyń mózgowych np. umiarkowaną lub ciężką zastoinową niewydolność serca, przebyty zawał serca, udar, mini-udar (przejściowe niedokrwienia mózgu) lub zator naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo po zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń,
 • jeśli u pacjenta występują lub występowały zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych),
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby.

 

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza:

 • jeśli pacjent pali tytoń,
 • jeśli pacjent choruje na cukrzycę,
 • jeśli u pacjenta występuje dusznica bolesna, zakrzepy, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu lub zwiększone stężenie triglicerydów.

 

Lek Arthrotec zawiera laktozę Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Arthrotec zawiera olej rycynowy uwodorniony Lek zawiera olej rycynowy uwodorniony, który może powodować niestrawność i biegunkę.

Pacjenci, u których występują zawroty głowy lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, podczas stosowania leków z grupy NLPZ nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać.

Substancjami czynnymi leku są diklofenak i mizoprostol. Każda tabletka składa się z rdzenia odpornego na działanie soku żołądkowego, zawierającego 50 mg diklofenaku sodowego, osłoniętego zewnętrzną otoczką zawierającą 0,2 mg mizoprostolu (w postaci zawiesiny Mizoprostol : Hypromeloza 1:100).

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon, magnezu stearynian, kwasu metakrylowego kopolimer (typ C), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), trietylu cytrynian, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, olej rycynowy uwodorniony, talk.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Kupujący Arthrotec, 50 mg + 0,2 mg, tabl.,(i.row),InPh,Portug, 20 szt
Kupowali również