Avasart 160 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Avasart 160 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

25,46

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

Avasart tabletki powlekane stosuje się w leczeniu:

 • wysokiego ciśnienia krwi,
 • objawowej niewydolności serca.

Avasart należy do klasy leków tzw. antagonistów receptora angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Angiotensyna II jest substancją powstającą w organizmie człowieka, która powoduje skurcz naczyń krwionośnych, tym samym podwyższając ciśnienie krwi. Lek Avasart działa poprzez blokowanie aktywności angiotensyny II. W efekcie naczynia krwionośne rozszerzają się i ciśnienie krwi zmniejsza się.

Jak każdy lek, Avasart może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100): zawroty głowy związane ze zmianą pozycji ciała, niskie ciśnienie krwi, omdlenia, zaburzenia czynności nerek.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Avasart,
 • jeśli pacjent ma ciężką postać choroby wątroby,
 • jeśli pacjentka jest w co najmniej 3. miesiącu ciąży,
 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat,
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

 

Stosowanie leku Avasart z niektórymi lekami może mieć wpływ na leczenie. Konieczna może być zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności lub w niektórych przypadkach odstawienie jednego z leków. Dotyczy to zarówno leków dostępnych na receptę, jak i bez recepty. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

 • leki moczopędne (tzw. diuretyki), np. furosemid, ponieważ spowoduje to gwałtowne zmniejszenie ciśnienia krwi,
 • leki, które zwiększają ilość potasu we krwi,
 • leki przeciwbólowe tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibufrofen,
 • lit (lek stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych),
 • inhibitory ACE (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, niewydolności krążenia i zawału serca),
 • leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i niektórych chorób serca).

 

Avasart może powodować zawroty głowy i wpływać na zdolność koncentracji. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn lub wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Lek Avasart należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest walsartan. Każda tabletka zawiera 160 mg walsartanu.

Ponadto lek zawiera: powidon, celulozę mikrokrystaliczną, krospowidon, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza 6cP, laktoza jednowodna, makrogol 6 000, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Avasart, 160 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(4x7)
Kupowali również