Bactrim 480 mg, tabletki (import równoległy), 20 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Bactrim 480 mg, tabletki (import równoległy), 20 szt.

Importer: InPharm
Kraj pochodzenia:Francja

15,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Wskazania do stosowania:

 • zakażenie dróg oddechowych - w przypadku zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • zapalenie ucha środkowego
 • zakażenie przewodu pokarmowego, w tym dur brzuszny i biegunki podróżnych
 • leczenie i profilaktyka (pierwotna i wtórna) zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii u dorosłych i młodzieży, w szczególności u osób z ciężkimi zaburzeniami odporności
 • zakażenie układu moczowego i wrzód miękki

Bactrim Forte zawiera dwie substancje czynne o działaniu bakteriostatycznym, ale ich połączenie skutkuje efektem bakteriobójczym. Lek zawiera ko-trimoksazol, czyli połączenie sulfometoksazolu i trimetoprimu, które blokują enzymy bakteryjne odpowiedzialne za rozmnażanie się chorobotwórczych bakterii.

 

Jak każdy lek, ten również może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Często reakcje skórne; nudności, wymioty, podwyższenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego krwi oraz kreatyniny w surowicy.
Niezbyt często biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelit; podwyższone stężenie bilirubiny, zapalenie wątroby; zakażenia grzybicze; drgawki; zaburzenie czynności nerek; pokrzywka.
Rzadko zaburzenia krwi i układu chłonnego; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka; ból żyły i zapalenie żył; zastój żółci; hipoglikemia; zaburzenia układu nerwowego; omamy, krystaluria (występowanie kryształów moczu).
Bardzo rzadko alergiczne zapalenie mięśnia sercowego; szumy uszne, zawroty głowy; zapalenie błony naczyniowej oka; martwica wątroby; reakcje uczuleniowe na składniki leku; rabdomioliza; ataksja, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jałowe albo objawy przypominające nie; śródmiąższowe zapalenie nerek, zwiększone wydzielenie moczu; nacieki płucne obserwowane w związku z eozynofilowym lub alergicznym zapaleniem pęcherzyków płucnych; rumień wielopostaciowy (wysypki na skórze o różnym stopniu nasilenia), nadwrażliwość na światło (podobnie jak w przypadku innych leków zawierających sulfonamidy), potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka - choroba Lyella) wysypka polekowa, której towarzyszy zwiększenie liczby krwinek białych kwasochłonnych we krwi oraz objawy ogólnoustrojowe, ostra uogólniona osutka krostkowa, plamica i choroba Schönleina–Henocha (martwicze zapalenie małych naczyń).
Częstość nieznana zapalenie naczyń siatkówki; ostre zapalenie trzustki; zespół zanikania przewodów żółciowych; podwyższone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia); zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia); bóle stawów i bóle mięśni; zapalenie naczyń mózgowych; zapalenie naczyń płucnych; zapalenie naczyń; martwicze zapalenie naczyń, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (martwicze zapalenie małych tętnic) oraz guzkowe zapalenie tętnic; poronienie samoistne.

Przeciwwskazanie do zastosowania leku Bactrim Forte stanowi nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników. Nie stosować antybiotyku u osób z istotnym uszkodzeniem miąższu wątroby czy ciężką niewydolnością nerek.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z ciężką alergią, astmą oskrzelową, porfirią czy zaburzeniami czynności tarczycy.

Podwyższone ryzyko pojawienia się działań niepożądanych o dużym nasileniu występuje u: osób w podeszłym wieku, pacjentów z innymi chorobami oraz równocześnie przyjmujące inne leki.

Podczas stosowania leku Bactrim zgłaszano potencjalnie zagrażające życiu oraz ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry, takie jak wysypki skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka) lub ostra uogólniona osutka krostkowa, pojawiające się na tułowiu, jako czerwonawe krosty lub okrągłe plamy często ze zlokalizowanymi w centralnej części pęcherzami.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Bactrim Forte, jeśli konieczne jest wykonanie oznaczenia stężenia kreatyniny lub metotreksatu we krwi. Lekarz zleci wykonanie oznaczenia laboratoryjnego właściwą metodą.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Bactrim Forte może wchodzić w interakcje z:

 • amantadyną,
 • cyklosporyną,
 • dapsonem,
 • digoksyną,
 • dofetylidem,
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi,
 • fenytoiną,
 • klozapiną,
 • kumaryną,
 • lamiwudyną
 • lekami moczopędnymi,
 • lekami oszczędzającymi potas (np. inhibitory konertazy angiotensyny, blokery receptora angiotensyny, prednizolon),
 • memantyną,
 • metotreksatem,
 • pirymetaminą,
 • pochodnymi sulfonylomocznika,
 • repaglinidem, rozyglitazonem, pioglitazonem,
 • amiodaronem,
 • paklitakselem,
 • analogami nukleozydów, takrolimusem, azatiopryną, merkaptopuryną.

 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

 

Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

 

Substancja mi czynnymi leku są sulfametoksazol (Sulfamethoxazolum) oraz trimetoprim (Trimethoprinum).

1 tabletka zawiera 400 mg sulfametoksazolu i 80 mg trimetoprimu.

Substancje pomocnicze: Powidon K 30, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, sodu dokuzynian.

 

Kupujący Bactrim, 400mg+80mg, tabl.,(i.row),InPh,Francja, 20 szt
Kupowali również