Zdjęcie produktu Flegamina  o smaku malinowym

Flegamina o smaku malinowym (4 mg/5 ml), syrop, 120 ml

Syrop Flegamina o smaku malinowym zawiera bromoheksyny chlorowodorek, który działa wykrztuśnie, upłynnia wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

11,69

Kategorie:
Przeziębienie i grypa » Kaszel suchy » Syropy
BESTSELLERY

Flegamina o smaku malinowym wskazana jest w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Lek ten ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Flegamina o smaku malinowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza długotrwałego, mogą wystąpić:
Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):
ból w górnej części brzucha, nudności, wymioty, biegunka
Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 osób): nadwrażliwość, wysypka,
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):  reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, ból głowy,  zawroty głowy, senność, skurcz oskrzeli, niestrawność, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, obniżenie ciśnienia krwi.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów, Al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat  bezpieczeństwa stosowania leku

Kiedy nie stosować leku Flegamina o smaku malinowym
-jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bromoheksynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Flegamina o smaku malinowym
-u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ponieważ lek zawiera alkohol

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Flegamina o smaku malinowym
-jeśli u pacjenta występują stany zapalne dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym.
Lek Flegamina o smaku malinowym należy zażywać jednocześnie z zaleconymi  przez lekarza antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest odpowiednie nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy występuje gorączka. Odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa rozrzedzenie wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.
-u pacjenta z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, jak również z czynną chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, gdyż lek może nasilać jej objawy.
-jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
-jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.
-jeśli pojawią się nowe zmiany patologiczne na skórze lub błonach śluzowych, należy  niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i odstawić leczenie bromoheksyną.

Dzieci
Ze względu na zawartość alkoholu, nie należy stosować leku Flegamina o smaku malinowym u dzieci poniżej 7 lat.

Flegamina o smaku malinowyma inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Leku Flegamina o smaku malinowym nie należy stosować z:
-lekami przeciwkaszlowymi, np.zawierającymi kodeinę i jej pochodne, gdyż mogą one osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych.
Lek Flegamina o smaku malinowym należy stosować ostrożnie w przypadku jednoczesnego stosowania:
-atropiny i innych leków cholinolitycznych, gdyż powodują one suchość błon śluzowych.
-salicylanów i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, gdyż lek może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego.
-antybiotyków, takich jak: oksytetracyklina, erytromycyna, ampicylina, amoksycylina, doksycyklina, cefuroksym, gdyż jednoczesne stosowanie leku z tymi antybiotykami zwiększa ich stężenie w miąższu  płucnym.

Stosowanie leku Flegamina o smaku malinowym z jedzeniem i piciem:
Lek należy stosować po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża:
Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Karmienie piersią:
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Należy zachować ostrożność, gdyż lek może powodować bóle i zawroty głowy lub senność.
Lek zawiera etanol, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania doustnego.
Zazwyczaj stosowana dawka leku to:
Dzieci w wieku od 7 do 12lat: 5 ml (1 łyżka miarowa syropu) 3 razy na dobę.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12lat: 10 ml (2 łyżki miarowe syropu) 3 razy na dobę.
Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flegamina o smaku malinowym
Dotychczas nie opisano objawów przedawkowania leku.
W razie przedawkowania należy podać węgiel aktywowany. Jeśli będzie konieczne, lekarz zaleci wykonanie płukania żołądka i zastosuje leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku Flegamina o smaku malinowym
W razie pominięcia zastosowania dawki leku należy zażyć ją najszybciej jak to możliwe. Gdy zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć ją o wyznaczonej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Co zawiera lek Flegamina o smaku malinowym
Substancją czynną leku jest bromoheksyny chlorowodorek.
5 ml syropu zawiera 4 mg bromoheksyny chlorowodorku.
Ponadto lek zawiera:
kwas cytrynowy jednowodny, glukozę jednowodną, glicerol, propylu parahydroksybenzoesan, koszenilę, aromat malinowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Flegamina o smaku malinowym
Lek zawiera etanol 96% (alkohol), tzn. do 160mg na dawkę(5 ml syropu= jedna łyżka miarowa), co jest równoważne ok. 4ml piwa, ok. 1,67ml wina na dawkę(5ml syropu). Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy to również wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub
karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką, uszkodzeniem mózgu i chorobami psychicznymi.
Lek zawiera propylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.
Lek zawiera glukozę.5 ml (1 łyżka miarowa) syropu zawiera 1,75 g glukozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak przechowywać lek Flegamina o smaku malinowym
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30st C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po określeniu „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

Jak wygląda lek Flegamina o smaku malinowym i co zawiera opakowanie
Flegamina o smaku malinowym jest jasnoczerwonym, klarownym syropem o zapachui smaku malinowym w butelce ze szkła brunatnego, zawierającej 120ml lub 200ml syropu, w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa.

Kupujący Flegamina o smaku malinowym,4 mg/5 ml, syrop,120 ml
Kupowali również