Betaloc ZOK 50 47,50 mg,tabl.o p.uw,(i.rów),InPh,Lit,30szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Betaloc ZOK 50 47,50 mg,tabl.o p.uw,(i.rów),InPh,Lit,30szt

18,07

Kupujący Betaloc ZOK 50, 47,50 mg,tabl.o p.uw,(i.rów),InPh,Lit,30szt
Kupowali również