Bupivacainum hydrochloricum (WZF) 0.5% 20 ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 fiolek


Zdjęcie podglądowe recepty

Bupivacainum hydrochloricum (WZF) 0.5% 20 ml, roztwór do wstrzykiwań, 5 fiolek

57,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na B

Znieczulenia miejscowe i regionalne w chirurgii, okulistyce i stomatologii (znieczulenie nasiękowe, nerwów obwodowych, splotów nerwowych oraz zewnątrzoponowe), położnictwie oraz w zabiegach diagnostycznych i terapeutycznych.

Miejscowo znieczulające. 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić zawroty głowy, niewyraźne widzenie, drżenia mięśniowe, senność, drgawki, utrata przytomności, bezdech drętwienie języka, zaburzenia rytmu serca.

Poinformuj lekarza:

  • Gdy masz nadwrażliwość na składniki preparatu.
  • Gdy przyjmujesz leki przeciwarytmiczne, leki działające na ośrodkowy układ nerwowy
  • Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mg bupiwakainy chlorowodorku (Bupivacaini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 72,72 mg glukozy co odpowiada 80 mg glukozy jednowodnej oraz mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Kupujący Bupivacainum h/chlor.WZF 0.5%,5mg/ml;20ml,roztw.d/wst.,5fiol
Kupowali również