Citocartin 200 Roztwór do wstrzykiwań, 1,7 ml, 50 wkładów


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Citocartin 200 Roztwór do wstrzykiwań, 1,7 ml, 50 wkładów

88,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Miejscowe znieczulenie stomatologiczne.
miejscowo znieczulające
Lek przeznaczony do znieczulenia miejscowego. Dawkę ustala lekarz.
artykaina, epinefryna

Kupujący Citocartin 200, 1,7 ml, roztw.do wstrz., 50 wkładów
Kupowali również