Coronal 10 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Coronal 10 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt

21,69

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na C

Coronal jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub choroby niedokrwiennej serca (ból w klatce piersiowej spowodowany niedostatecznym zaopatrzeniem serca w tlen).

Substancją czynną leku Coronal jest bisoprololu fumaran. Bisoprolol należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Leki te wpływają na reakcję organizmu na niektóre impulsy nerwowe, szczególnie w sercu. W rezultacie bisoprolol zwalnia czynność serca i w ten sposób zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu. Jednocześnie zmniejsza się zapotrzebowanie serca na krew i tlen.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): • zmęczenie*, zawroty głowy*, ból głowy*, • uczucie zimna lub drętwienia rąk lub stóp, • niskie ciśnienie tętnicze, • zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie. * Objawy te występują głównie na początku leczenia. Są zwykle łagodne i ustępują w ciągu 1-2 tygodni. 

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, pogorszenie istniejącej niewydolności serca, bradykardia (wolna czynność serca), • zaburzenia snu, • depresja, • astenia (osłabienie), • skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu) u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, • osłabienie mięśni lub kurcze mięśni.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): • zaburzenia słuchu, • alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, • zmniejszone wydzielanie łez (należy uwzględnić, jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe), • zapalenie wątroby, które może powodować zażółcenie skóry lub oczu, • zmiany w wynikach niektórych badań krwi, dotyczących czynności wątroby (zwiększenie aktywności AlAT i AspAT) lub stężenia triglicerydów (tłuszczów) w surowicy, • reakcje alergiczne, takie jak świąd, zaczerwienienie twarzy, wysypka, • zaburzenia potencji, • koszmary senne, omamy, • omdlenie.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): • zapalenie spojówek (podrażnienie lub zaczerwienienie oczu), • łysienie, • wystąpienie lub nasilenie łuszczących się zmian na skórze (łuszczyca), zmiany łuszczycopodobne.

Nie wolno stosować leku Coronal w następujących przypadkach:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na bisoprolol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka astma, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono poważne zaburzenia krążenia krwi w kończynach (jak zespół Raynauda), które mogą powodować mrowienie, blednięcie bądź sinienie palców rąk lub stóp, 
 • jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz chromochłonny, czyli rzadko występujący nowotwór nadnerczy, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę metaboliczną, czyli stan, w którym odczyn krwi (pH) jest nieprawidłowy, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą niewydolność serca, 
 • jeśli u pacjenta nasili się niewydolność serca i konieczne jest dożylne podawanie leków zwiększających kurczliwość serca, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono objawy wolnej czynności serca, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono objawy niskiego ciśnienia tętniczego, 
 • jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca powodujące bardzo wolną lub nierówną pracę serca (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, blok zatokowo-przedsionkowy, zespół chorej zatoki), w przypadku braku rozrusznika,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny, czyli ostre, groźne zaburzenie pracy serca prowadzące do niskiego ciśnienia tętniczego i niewydolności krążenia.

 

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych stanów, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Coronal należy porozmawiać z lekarzem; lekarz może uznać, że konieczna jest szczególna ostrożność (na przykład podanie dodatkowych leków lub częstsze kontrole):

 • cukrzyca;
 • ścisła głodówka; 
 • niektóre choroby serca (takie jak zaburzenia rytmu serca lub silny ból w klatce piersiowej w spoczynku - dławica Prinzmetala); 
 • lżejsze zaburzenia krążenia krwi w kończynach; 
 • lżejsza astma oskrzelowa lub przewlekła choroba płuc; 
 • występowanie łuszczących się zmian skórnych (łuszczyca), również w wywiadzie; 
 • zaburzenie czynności tarczycy; 
 • guz chromochłonny rdzenia nadnerczy

Poza tym należy powiedzieć lekarzowi, jeśli planowane jest: 

 • leczenie odczulające (np. w celu uniknięcia kataru siennego), ponieważ Coronal może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej lub nasilać taką reakcję; 
 • zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym, ponieważ Coronal może zmieniać reakcję organizmu na podawane leki.

 

Nie zaleca się stosowania leku Coronal u dzieci i młodzieży.

Nie należy stosować poniższych leków razem z lekiem Coronal bez specjalnego zalecenia lekarza:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej lub zaburzeń rytmu serca (antagoniści wapnia, jak werapamil i diltiazem); 
 • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, takie jak klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna. Nie należy jednak przerywać przyjmowania tych leków bez porozumienia się z lekarzem.

 

Istnieje ryzyko, że stosowanie leku Coronal w czasie ciąży może zaszkodzić dziecku. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy można przyjmować Coronal w czasie ciąży. Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego, dlatego nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Coronal.

Lek, w zależności od tego, jak jest tolerowany, może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia, po zwiększeniu dawki lub po zmianie leków, jak również w razie łączenia leku z alkoholem.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek należy przyjmować raz na dobę, na czczo lub w czasie śniadania, bez rozgryzania, z niewielką ilością wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coronal: W razie przyjęcia większej dawki leku Coronal niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Nie należy samemu prowadzić samochodu – należy poprosić inną osobę lub wezwać karetkę. Do objawów przedawkowania należy: zwolnienie czynności serca, trudności w oddychaniu, znaczne obniżenie ciśnienia krwi, zawroty głowy lub drgawki (spowodowane zmniejszeniem stężenia cukru we krwi).

Pominięcie zastosowania leku Coronal: W razie pominięcia dawki leku należy zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Coronal: Nigdy nie należy przerywać przyjmowania leku Coronal o ile nie zaleci tego lekarz. W przeciwnym razie choroba może się zaostrzyć

Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu.

Pozostałe składniki to: rdzeń - celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka - hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Lek Coronal zawiera sód. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.