Dicortineff Krople do oczu i uszu, zawiesina, (2 500 j.m. + 25 j.m. + 1 mg)/ml, 5 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Dicortineff Krople do oczu i uszu, zawiesina, (2 500 j.m. + 25 j.m. + 1 mg)/ml, 5 ml

Dicortineff to złożony lek w postaci zawiesiny do miejscowego stosowania, który może być podawany zarówno w formie kropli do oczu, jak i do uszu. Preparat znajduje zastosowanie w stanach zapalnych ucha o różnej etiologii oraz po urazach zewnętrznego przewodu słuchowego. Z kolei w okulistyce wykorzystywany jest w stanach zapalnych gałki ocznej, błony naczyniowej, spojówek i brzegów powiek. Zestaw substancji aktywnych obecny w kroplach Dicortineff wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwuczuleniowe.

24,35

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na D

Wskazaniami do stosowania leku Dicortineff są: 1. w okulistyce: • stany zapalne gałki ocznej, błony naczyniowej, spojówek i brzegów powiek. 2. W laryngologii: • stany zapalne ucha zewnętrznego i środkowego; • stany zapalne ucha po zabiegach operacyjnych; • stany pourazowe zewnętrznego przewodu słuchowego.
Skuteczność działania lek Dicortineff opiera na odpowiedniej kompozycji substancji aktywnych. W składzie zawiesiny znajdują się antybiotyki - neomycyna, gramicydyna oraz glikokortykosteroid - fludrokortyzon. Lek działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwuczuleniowo. Łagodzi świąd, pieczenie oraz zmniejsza obrzęk. Połączenie neomycyny z gramicydyną sprawia, że spektrum działania przeciwbakteryjnego leku jest szerokie, dodatek fludrokortyzonu powoduje zmniejszenie odczynów zapalnych i uczuleniowych. Neomycyna działa bakteriobójczo na tlenowe pałeczki Gram-ujemne (m. in. Enterobacteriaceae, Campylobacter spp.) i gronkowce (w tym szczepy oporne na metycylinę). Ma zmienne działanie wobec enterokoków, paciorkowców i Listeria spp. Działa na Mycobacterium tuberculosis, natomiast nie działa na Pseudomonas aeruginosa oraz Serratia marcescens. Gramicydyna - polipeptyd, działa bakteriostatycznie oraz bakteriobójczo na większość tlenowych i beztlenowych ziarniaków Gram-dodatnich oraz na Mycobacterium. Fludrokortyzon działa przeciwzapalnie, przeciwuczuleniowo, łagodzi świąd, pieczenie oraz zmniejsza obrzęk. Jak każdy lek, Dicortineff może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek Dicortineff jest zazwyczaj dobrze tolerowany i zwykle nie wywołuje istotnych działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu leku, takich jak: wysypka, zaczerwienienie i opuchnięcie skóry, obrzęk twarzy lub gardła, ucisk w klatce piersiowej lub trudności w oddychaniu należy przerwać przyjmowanie leku Dicortineff i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) mogą wystąpić: niespecyficzne zapalenie spojówek lub reakcje uczuleniowe. Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): świąd lub pieczenie spojówek, nieostre widzenie, reakcje nadwrażliwości, zazwyczaj typu opóźnionego, prowadzące do podrażnienia, pieczenia, kłucia, swędzenia i zapalenia skóry. W przypadku wystąpienia wymienionych objawów należy skontaktować się z lekarzem.
Przeciwwskazaniami do stosowania leku Dicortineff są: • uczulenie na neomycyny siarczan, gramicydynę, fludrokortyzonu octan lub inne antybiotyki aminoglikozydowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; • wirusowe, gruźlicze lub grzybicze zakażenia oka lub ucha; • choroby połączone z ubytkami nabłonka rogówki, jeśli lek stosowany ma być do oka; • jaskra, jeśli lek stosowany ma być do oka; • perforacja (pęknięcie) błony bębenkowej ucha, jeśli lek stosowany ma być do ucha. Przed rozpoczęciem stosowania leku Dicortineff należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Lek stosować wyłącznie do oczu i uszu. Szczególną ostrożność należy zachować podczas stosowania leku u pacjentów, u których podejrzewa się perforację (pęknięcie) błony bębenkowej, ponieważ przedostanie się leku do ucha środkowego może wywołać piekący ból, a nawet uszkodzenie nerwu słuchowego. Podczas długotrwałego stosowania leku Dicortineff może dojść do nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych, a u osób predysponowanych może wystąpić podwyższenie ciśnienia śródgałkowego, a nawet zaćma posteroidowa. Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Noszenie soczewek kontaktowych nie jest zalecane podczas leczenia zakażeń oka, dlatego też nie należy nosić soczewek kontaktowych w trakcie stosowania leku Dicortineff. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty. Leku Dicortineff nie zaleca się do stosowania u kobiet ciężarnych. Decyzja czy przerwać karmienie piersią, czy też zaprzestać leczenia produktem Dicortineff, z uwzględnieniem korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści wynikających ze stosowania produktu u kobiety karmiącej, należy do lekarza. Lek Dicortineff należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki to 4 tygodnie.
Lek Dicortineff należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Zwykle stosowane dawki leku Dicortineff do oka dorośli, młodzież i dzieci powyżej 2 lat 1-2 krople do worka spojówkowego 2 do 5 razy na dobę. Przed użyciem wstrząsnąć. Czas leczenia: do 2 dni po ustąpieniu objawów, lecz nie dłużej niż 7 dni. Sposób podawania do oka: Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki. 1. Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce. 2. Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce. 3. Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną. 4. Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, ani powiek. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zakażenie kropli. Stosowanie zakażonych kropli może prowadzić do niebezpiecznych powikłań a nawet do utraty wzroku. 5. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną. 6. Po zakropleniu leku Dicortineff należy przez około 2 minuty delikatnie uciskać wewnętrzny kącik oka. Pomoże to zahamować wchłanianie leku do organizmu. 7. Jeśli lekarz zalecił zakraplanie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3., 4. i 5. 8. Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w kroplomierzu. 9. Po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy jednak zakręcać jej zbyt mocno. Zalecane dawkowanie leku Dicortineff do ucha: 2-4 krople do przewodu słuchowego na opatrunku 2-4 razy na dobę. Sposób podawania do ucha: • przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce, • odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce, • położyć się na boku tak, aby leczone ucho było zwrócone do góry, • delikatnie pociągnąć płatek ucha (dolną część małżowiny usznej) w kierunku od szyi, • odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia 2-4 kropli leku do leczonego ucha, • po zakropleniu pozostać w pozycji leżącej przez około 15 minut tak, aby krople mogły spłynąć do przewodu słuchowego, • nadmiar kropli wytrzeć czystą chusteczką, • po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy jednak zakręcać jej zbyt mocno. Nie opisano wpływu leku Dicortineff na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, po zakropleniu może wystąpić przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia wpływające na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dopóki objawy te nie ustąpią, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.
Substancjami czynnymi leku Dicortineff są: neomycyna, gramicydyna i fludrokortyzonu octan. 1 ml zawiesiny zawiera 2 500 j.m. neomycyny (w postaci neomycyny siarczanu), 25 j.m. gramicydyny, 1 mg fludrokortyzonu octanu. Pozostałe składniki to: trolamina; kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH); benzalkoniowy chlorek, roztwór; sodu chlorek; etanol 96%; woda oczyszczona.

Kupujący Dicortineff, krople do oczu,uszu, 5 ml
Kupowali również