Ditropan 5 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Francja, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Ditropan 5 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Francja, 30 szt

11,56

Kupujący Ditropan, 5 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Francja, 30 szt
Kupowali również